YHRI:s undervisnings­världsturné besöker sju länder

YHRI:s undervisnings­världsturné besöker sju länder
Ungdomar för mänskliga rättigheters 15:e årliga undervisningsvärldsturné reste 5 600 mil genom sju länder.

läs vidare >>

Fyra regionala toppmöten avslutar YHRI:s världsturné

Fyra regionala toppmöten avslutar YHRI:s världsturné
Ungdomar från fyra olika regioner i världen samlas för människorättstoppmöten.

läs vidare >>

Omvandlar Guatemala: från ett land av våld till en nation grundad på mänskliga rättigheter

Omvandlar Guatemala: från ett land av våld till en nation grundad på mänskliga rättigheter
Cynthia Maria Guerra såg att hennes land Guatemala var en våldsam nation. Hon bestämde sig för att gå samman med Ungdomar för mänskliga rättigheter och vända på utvecklingen.

läs vidare >>

Turné för människorättsundervisning besöker Taiwan

Turné för människorättsundervisning besöker Taiwan
En tvåveckorsturné för människorättsundervisning reser till sex städer i Taiwan för att lansera 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, med upplysning som sker genom musik och konst – och det inspirerar tusentals personer.

läs vidare >>

Hedrar den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Hedrar den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
Över 170 evenemang ägde rum i 40 länder för att lansera 70‑årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

läs vidare >>

Hem till Portugal för att lära ut mänskliga rättigheter

Hem till Portugal för att lära ut mänskliga rättigheter
Ett mor och son-team av människorättsförkämpar och -utbildare anammar YHRI-kampanjen.

läs vidare >>

För att få bukt med mobbing bildas partnerskap med Mexicos ledare för speciallärare

För att få bukt med mobbing bildas partnerskap med Mexicos ledare för speciallärare
Ungdomar för mänskliga rättigheter Mexico samarbetar med departementet för särskild utbildning och utbildar 700 lärare i att ge föredrag om mänskliga rättigheter till mer än en miljon skolelever.

läs vidare >>

Att ge tillbaka mänskliga rättigheter till landet som skapade solidaritet

Att ge tillbaka mänskliga rättigheter till landet som skapade solidaritet
Rock för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter förenar sina krafter med polsk-amerikanska förbundet i Memphis, för att hålla konserten ”Memphis i Polen”.

läs vidare >>

Intervju med en förespråkare för ett stabilare Irak

Intervju med en förespråkare för ett stabilare Irak
Mitt i kaoset bringar Issa Suffy förnuft genom att lära ut den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

läs vidare >>

Thailands konferens om mänskliga rättigheter

Thailands konferens om mänskliga rättigheter
Den internationella konferensen för samman förespråkare för mänskliga rättigheter från sex länder.

läs vidare >>

Alabamas Junior ROTC och Ungdomar för mänskliga rättigheter skapar ansvarsfulla medborgare

Alabamas Junior ROTC och Ungdomar för mänskliga rättigheter skapar ansvarsfulla medborgare
Med undervisning i mänskliga rättigheter växer Alabamas JROTC-kadetter upp och blir till goda medborgare, och därmed trotsar de uppfattningen att deras åldersgrupp är den bortkopplade ”jag-generationen”.

läs vidare >>

Radio stärker indiska ungdomar så att de kan förändra samhället

Radio stärker indiska ungdomar så att de kan förändra samhället
Indiska ungdomar lär sig mänskliga rättigheter genom innovativa radioprogram online – inte som lyssnare utan som innehållsproducenter, under det att de tar fram och delar sina röster med världen.

läs vidare >>

Demme Durrett väcker mänskliga rättigheter till liv i Houston

Demme Durrett väcker mänskliga rättigheter till liv i Houston
Demme gjorde en årlig Enade för mänskliga rättigheter-tradition till en historia i Texas-storlek och visade att vem som helst kan göra skillnad.

läs vidare >>

När man tävlar för mänskliga rättigheter vinner alla

När man tävlar för mänskliga rättigheter vinner alla
Två Sacramento-cyklister skapar en positiv effekt för de mänskliga rättigheterna genom att göra vad de älskar.

läs vidare >>

En nigeriansk människorättsaktivist får många andra att dela hans passion

En nigeriansk människorättsaktivist får många andra att dela hans passion
Genom kreativa utomhuslektioner och lektioner i klassrummet har Duke Ifeakas människorättsrörelse i Nigeria fått med alla i hans kampanj för fred.

läs vidare >>

Räddar Pakistans bästa och smartaste från extremism

Räddar Pakistans bästa och smartaste från extremism
Hur en man når tusentals pakistanska barn och ungdomar med utbildning i mänskliga rättigheter innan extremistgrupper kan rekrytera dem – och skapar vad han kallar för ”soldater för fred”.

läs vidare >>

Kerri Kasem kämpar för familjens rättigheter

Kerri Kasem kämpar för familjens rättigheter
Radioprataren Kerri Kasem, dotter till Casey Kasem, berättar om sin egen historia och kamp för att garantera mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Människorättsundervisning blomstrar på Irland

Människorättsundervisning blomstrar på Irland
Direktören för mänskliga rättigheter får elever i en katolsk skola att engagera sig med undervisning i mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Ungdomar för mänskliga rättigheters latinamerikanska toppmöte hålls i delstatens lagstiftande församling i Nuevo León

Ungdomar för mänskliga rättigheters latinamerikanska toppmöte hålls i delstatens lagstiftande församling i Nuevo León
Ungdomsförespråkare, statliga tjänstemän och experter samlas för att främja mänskliga rättigheter som ett sätt att skapa en värld präglad av tolerans och fred.

läs vidare >>

Tar mänskliga rättigheter till hjärtat av Brasilien

Tar mänskliga rättigheter till hjärtat av Brasilien
Lärare Raimundo Sousa börjar i sin lokala skola, men avser att lyfta hela landet med mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Lärare kallar Enade för mänskliga rättigheter för ”en lärares bästa vän”

Lärare kallar Enade för mänskliga rättigheter för ”en lärares bästa vän”
I sin uppgift att förbereda eleverna att bli medborgare i en mångkulturell demokrati förlitar sig lärare i samhällskunskap på Enade för mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Människorättsundervisning skapar respekt i Indien

Människorättsundervisning skapar respekt i Indien
I Mumbai förvandlas elever till stolta förespråkare efter att ha lärt sig sina grundläggande rättigheter.

läs vidare >>

Att reformera den colombianska armén och återställa ”Tron på dess syfte”

Att reformera den colombianska armén och återställa ”Tron på dess syfte”
I mer än 50 år har Colombia slitits av en inre väpnad konflikt, med nationella armén och paramilitära grupper som utkämpar ett militärt motaktionskrig mot vänstergerillan. Under den blodiga konflikten, har allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter begåtts.

läs vidare >>

Globalt program för utbildning om mänskliga rättigheter

Globalt program för utbildning om mänskliga rättigheter
Den 10 december 2004 i slutet av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter, tillkännagav FN:s generalförsamling det trefasiga Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter för att främja genomförandet av utbildningar om mänskliga rättigheter i alla samhällssektorer.

läs vidare >>

NÄR MEDKÄNSLA LEDER TILL BEFRÄMJANDE

NÄR MEDKÄNSLA LEDER TILL BEFRÄMJANDE
I andra änden av spektrumet från ohyggliga brott mot mänskliga rättigheter av säkerhetsstyrkor i Colombia, undervisas Enade för mänskliga rättigheters Att föra mänskliga rättigheter till liv-läroplan av klassrumslärare över hela världen.

läs vidare >>
LADDA NER »
LADDA NER