Att ge tillbaka mänskliga rättigheter till landet som skapade solidaritet

Rock för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter förenar sina krafter med polsk-amerikanska förbundet i Memphis, för att hålla konserten ”Memphis i Polen”.

läs vidare >>

Intervju med en förespråkare för ett stabilare Irak

Mitt i kaoset bringar Issa Suffy förnuft genom att lära ut den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

läs vidare >>

Thailands konferens om mänskliga rättigheter

Den internationella konferensen för samman förespråkare för mänskliga rättigheter från sex länder.

läs vidare >>

Alabamas Junior ROTC och Ungdomar för mänskliga rättigheter skapar ansvarsfulla medborgare

Med undervisning i mänskliga rättigheter växer Alabamas JROTC-kadetter upp och blir till goda medborgare, och därmed trotsar de uppfattningen att deras åldersgrupp är den bortkopplade ”jag-generationen”.

läs vidare >>

Radio stärker indiska ungdomar så att de kan förändra samhället

Indiska ungdomar lär sig mänskliga rättigheter genom innovativa radioprogram online – inte som lyssnare utan som innehållsproducenter, under det att de tar fram och delar sina röster med världen.

läs vidare >>

Demme Durrett väcker mänskliga rättigheter till liv i Houston

Demme gjorde en årlig Enade för mänskliga rättigheter-tradition till en historia i Texas-storlek och visade att vem som helst kan göra skillnad.

läs vidare >>

När man tävlar för mänskliga rättigheter vinner alla

Två Sacramento-cyklister skapar en positiv effekt för de mänskliga rättigheterna genom att göra vad de älskar.

läs vidare >>

En nigeriansk människorättsaktivist får många andra att dela hans passion

Genom kreativa utomhuslektioner och lektioner i klassrummet har Duke Ifeakas människorättsrörelse i Nigeria fått med alla i hans kampanj för fred.

läs vidare >>

Räddar Pakistans bästa och smartaste från extremism

Hur en man når tusentals pakistanska barn och ungdomar med utbildning i mänskliga rättigheter innan extremistgrupper kan rekrytera dem – och skapar vad han kallar för ”soldater för fred”.

läs vidare >>

Kerri Kasem kämpar för familjens rättigheter

Radioprataren Kerri Kasem, dotter till Casey Kasem, berättar om sin egen historia och kamp för att garantera mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Människorättsundervisning blomstrar på Irland

Direktören för mänskliga rättigheter får elever i en katolsk skola att engagera sig med undervisning i mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Ungdomar för mänskliga rättigheters latinamerikanska toppmöte hålls i delstatens lagstiftande församling i Nuevo León

Ungdomsförespråkare, statliga tjänstemän och experter samlas för att främja mänskliga rättigheter som ett sätt att skapa en värld präglad av tolerans och fred.

läs vidare >>

Tar mänskliga rättigheter till hjärtat av Brasilien

Lärare Raimundo Sousa börjar i sin lokala skola, men avser att lyfta hela landet med mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Lärare kallar Enade för mänskliga rättigheter för ”en lärares bästa vän”

I sin uppgift att förbereda eleverna att bli medborgare i en mångkulturell demokrati förlitar sig lärare i samhällskunskap på Enade för mänskliga rättigheter.

läs vidare >>

Människorättsundervisning skapar respekt i Indien

I Mumbai förvandlas elever till stolta förespråkare efter att ha lärt sig sina grundläggande rättigheter.

läs vidare >>

Att reformera den colombianska armén och återställa ”Tron på dess syfte”

I mer än 50 år har Colombia slitits av en inre väpnad konflikt, med nationella armén och paramilitära grupper som utkämpar ett militärt motaktionskrig mot vänstergerillan. Under den blodiga konflikten, har allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter begåtts.

läs vidare >>

Globalt program för utbildning om mänskliga rättigheter

Den 10 december 2004 i slutet av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter, tillkännagav FN:s generalförsamling det trefasiga Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter för att främja genomförandet av utbildningar om mänskliga rättigheter i alla samhällssektorer.

läs vidare >>

NÄR MEDKÄNSLA LEDER TILL BEFRÄMJANDE

I andra änden av spektrumet från ohyggliga brott mot mänskliga rättigheter av säkerhetsstyrkor i Colombia, undervisas Enade för mänskliga rättigheters Att föra mänskliga rättigheter till liv-läroplan av klassrumslärare över hela världen.

läs vidare >>
LADDA NER »
LADDA NER