GRATIS DVD BERÄTTELSEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Vad är mänskliga rättigheter?

Här är svaret.

Denna engagerande nya kortfilm berättar på ett klart och koncist sätt om ett av världens mest missförstådda ämnen: mänskliga rättigheter.

Om du är människa handlar denna film om dig.

Din gratis-dvd innehåller:

  • Berättelsen om mänskliga rättigheter – prisbelönad dokumentärfilm
  • 30 infoannonser som illustrerar var och en av rättigheterna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna

Begär din GRATIS-dvd, Berättelsen om mänskliga rättigheter.

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@humanrights.com. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.