NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

ATT GE TILLBAKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL LANDET SOM SKAPADE SOLIDARITET

Europeiska solidaritetscentret i Polen (ovan), häftet Berättelsen om mänskliga rättigheter på polska (överst till höger) och ortsbor med häftet i Polen (nederst till höger).

Rock för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter förenar sina krafter med polsk-amerikanska förbundet i Memphis, för att hålla konserten ”Memphis i Polen”.

Polen har i århundraden stått som en port mellan öst och väst, mellan kommunism och demokrati, mellan statsunderstött förtryck och frihet.

Precis som så många europeiska länder, kämpar Polen för att hitta balansen mellan sina nationella intressen och att respektera alla människors fri- och rättigheter, oavsett språk, etnisk tillhörighet eller religion. Omfattande information om mänskliga rättigheter och folks medvetenhet har aldrig varit viktigare.

En ny möjlighet att återuppliva det polska begreppet solidaritet och mänskliga rättigheter hittades i och med ”Memphis i Polen”-konserten som organiserades av det polsk-amerikanska förbundet i Memphis. De slog sig ihop med grundaren av Rock för mänskliga rättigheter (R4HR) och partner med Enade för mänskliga rättigheter (UHR), Wil Seabrook, som ombads att delta i musikfestivalen som ägde rum i Sopot i norra Polen.

Festivalarrangörerna hade som mål att evenemangen skulle vara lärorika, med tonvikt på mänskliga rättigheter. Därför inte bara accepterade R4HR och UHR inbjudan utan översatte också Berättelsen om mänskliga rättigheter-häftet till polska – det första UHR-material som har översatts till polska.

På bara sex dagar nådde de över 3 000 med budskapet om mänskliga rättigheter och skapade dagligen nationell media i landet.

En serie på fyra konserter och föredrag om mänskliga rättigheter hölls i Gdansk och Sopot i Polen av Wil Seabrook och R4HR-bandet. De gjorde en brokig publik uppmärksam på mänskliga rättigheter, delade ut tusentals av de nyligen översatta häftena och visade Youth for Human Rights Internationals infoannonser. På bara sex dagar nådde de över 3 000 med budskapet om mänskliga rättigheter och skapade dagligen nationell media i landet.

Under turnén inleddes samarbete mellan R4HR och UHR och det historiska Europeiska solidaritetscentret, Sopot-museet, staden Sopot och staden Bielsko-Biala. Dessa viktiga organisationer och myndigheter ska nu se hur de kan införliva UHR-material i sina aktiviteter, vilket öppnar dörren för omfattande distribution av UHR-materialet för första gången i Polens historia.FAKTA

DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SÄGER:

”Vi bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

Vi förändrar dessa fakta:

3,2

MILJONER

elever utsätts för mobbing varje år

54 %

SADE ATT OM MAN SER

övergrepp hemma kan det leda till ökat våld i skolan

1 på 3 av

USA:s ELEVER

säger att de utsätts för mobbing i skolan

75 %

AV UNGA VUXNA

påverkas av mobbing på arbetsplatsen – antingen utsätts de själva för det eller så bevittnar de det

160 000

ELEVER

varje dag går inte till skolan av rädsla för att mobbasÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
LADDA NER »
LADDA NER