NYHETER

MÄNNISKORÄTTSUNDERVISNING SKAPAR RESPEKT I INDIEN

Theresa Micheal (i mitten), en engelsklärare i Mumbai i Indien, ses här tillsammans med sina elever som nu är stolta unga förespråkare för mänskliga rättigheter.

I Mumbai förvandlas elever till stolta förespråkare efter att ha lärt sig sina grundläggande rättigheter.

GloWorld Finishing School är en av 100 byskolor i Mumbai i Indien. Här förklarar engelsklärare Theresa Micheal hur hon tar upp nutida angelägenheter med sina elever i ett försök att skapa större medvetenhet och en fredlig och tolerant attityd.

När hon upptäckte Ungdomar för mänskliga rättigheters webbplats säger Theresa att hon hittade exakt vad hon behövde för att uppnå det. Efter att ha mottagit sitt undervisningspaket i mänskliga rättigheter delade hon genast ut häftena Vad är mänskliga rättigheter? till sin klass.

Gensvaret förvånade henne. Efter att ha lärt sig sina grundläggande rättigheter och de skyldigheter som följer på att kunna dem, slutade elever som tidigare hade varit våldsamma och ohövliga plötsligt upp med det. De började respektera varandra. Flera elever organiserade till och med en brasa att bränna de droger som de tidigare hållit på med för att symbolisera en ny start i livet.

”Jag ser att barnen känner att det är en ära när jag ger dem rollen som aktivist”, säger Micheal. ”[De] dras nu till det rätta sättet att stoppa missförhållanden.”

Michael beställde omedelbart mer material och började regelbundet hålla lektioner till 50 och 60 elever åt gången i Mumbai. När andra hörde talas om programmet började ett hundra av de omgivande byarna kräva att deras barn skulle få lära sig sina obestridliga rättigheter.

Micheal är redo att tillgodose efterfrågan och är stolt över att ge sig in på vad hon kallar ”denna ädla kampanj”.

”Jag hoppas att mitt bidrag kan göra världen till en bättre plats”, säger hon.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Lärare i samhällskunskap har anförtrotts att förbereda elever att anta medborgarskapsansvar. De har funnit ett dyrbart verktyg för att uppnå detta i form av Ungdomar för mänskliga rättigheters läroplan.

OTROLIGT VÄRDEFULLT

”Jag har använt ert material i 3–4 år av min kurs i mänskliga rättigheter som tillvalsämne. Jag använder videon Berättelsen om mänskliga rättigheter för att snabbt berätta om de mänskliga rättigheternas historia och ursprung. […] Elever lär sig att tillämpa rättigheterna och begreppen i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på sådant som händer i det verkliga livet. Ert material har varit otroligt värdefullt under det att jag byggde upp den här kursen från grunden. Tack!”

VÄSENTLIGT OCH ALLOMFATTANDE

”Jag använder detta material varje dag! Året kretsar kring detta material. […] Vi diskuterar varje video genom att använda några av era frågor. Jag ber om elevernas relevanta upplevelser och det får dem verkligen att börja diskutera. Människorättsundervisning är viktigt och tas upp på ett ingående sätt i min läroplan.”

FÅR ELEVERNA ATT BÖRJA TÄNKA

”Jag använder Ungdomar för mänskliga rättigheters resurser med mina elever i trean som en utgångspunkt för diskussioner om rättigheter och som stödpunkter under morgonmöten. Jag har också använt dessa resurser i sammanhang med barn i många åldrar (s.k. berikande grupper) för att få studerande att tänka på vilken typ av tjänstinlärningsprojekt de skulle kunna tänka sig vara intresserade av att utveckla. Kortfilmerna/videorna är ett utmärkt sätt att inleda diskussioner med eleverna.”

BILDER ÄR KRAFTFULLA

”Mina elever i sjuan skapade nyligen konst med de 30 artiklarna som motiv för FN:s människorättsdag. Bilderna var kraftfulla för eleverna, särskilt då dokumentets språk är svårt för en del att förstå. Programmet var en utmärkt resurs för elever. De tyckte att videorna hjälpte dem förstå mänskliga rättigheter och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna.”VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Hjälp till med att göra mänskliga rättigheter till verklighet. Gå med i den internationella människorättsrörelsen genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Hjälp individer, lärare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av Förenta Nationerna år 1948. Mer än 60 år efter den överenskommelsen har dess löfte långt ifrån uppfyllts.

LADDA NER »
LADDA NER