NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

NÅR VÄRLDEN – 16:E ÅRLIGA INTERNATIONELLA TOPPMÖTET FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 2019

Deltagare i 16:e årliga internationella toppmötet för mänskliga rättigheter i konferensrum 4 vid FN-högkvarteret i New York City.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters 16:e årliga toppmöte för mänskliga rättigheter i New York drar till sig delegationer från det största antalet länder någonsin.

Hopp och prestation var gemensamma teman som utspelade sig under öppningssessionen av 16:e årliga internationella toppmötet för mänskliga rättigheter, som sändes live från konferensrum 4 i FN:s högkvarter i New York. Med gäster från 78 länder fokuserade man under det tre dagar långa toppmötet 2019 på områden som arbetar tillsammans för att få slut på kränkningar av mänskliga rättigheter genom undervisning i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR).

Den viktigaste beståndsdelen i det årliga toppmötet var de 51 ungdomar som reste dit från 40 länder för att representera sina länder. Dessa delegater hade med sig på-platsen-kunskap från sina aktiviteter under det att de tacklar människorättsproblem med utbildning. De kom för att utbyta idéer med diplomater och dignitärer som i sin tur delade med sig av sin erfarenhet och kunskap från ett internationellt och policyfattande perspektiv.

De unga delegater som deltog valdes baserat på deras utomordentliga insatser för att lösa konflikter, främja jämställdhet och ta itu med människohandel och andra allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter.

I ett videobudskap till ungdomarna uppmanade Nobelpristagen José Manuel Ramos-Horta, tidigare presidenten för Östtimor, dem att fortsätta med deras mission att göra mänskliga rättigheter till verklighet. Praktiska verktyg för att uppnå det målet stod i fokus vid ett utbildningsseminarium som hölls i Scientology Kyrkan i Harlem. Ett mångkulturellt evenemang krönte den sista dagen, ett firande av mångfalden av etnisk tillhörighet, religioner och kulturer som deltagarna representerar. Årets konferens sponsrades av El Salvadors ständiga representation vid FN och sponsrades även gemensamt av Ghanas, republiken Gambias, Moldaviens och Sierra Leones ständiga representation. Andra som sponsrade den var International Union of Bilateral Chambers of Commerce and Industry, internationella Scientology Kyrkans människorättsavdelning, Nepals Karna Positive Trust, Mexikos nationella människorättskommission, Argentinas stiftelse för internationell demokrati i Argentina, Konst och kultur för mänskliga rättigheter i Italien och African Diaspora Foundation i USA.

Toppmötet förmedlade hur viktigt det är att öka medvetenheten om den allmänna förklaringen och presenterade de historiska effekterna den allmänna förklaringen haft i termer av att tillhandahålla de pedagogiska resurser som behövs för att garantera en global förståelse av mänskliga rättigheter.AGERA
Gå med oss i vår kampanj för fred

Det finns ingen brist på sätt att nå andra med mänskliga rättigheter i ditt närområde.

Den 21 september 2019, Internationella fredsdagen, firades runt om i världen. Dagen – som Förenta Nationerna beslutade skulle firas årligen – fokuserade på ett engagemang för fred hellre än meningsskiljaktigheter. Det här året var särskilt betydelsefullt då det också var 20-årsjubileet av FN:s Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace.

Men skapandet av en fredskultur kräver att alla människor respekterar alla andras mänskliga rättigheter. För att göra det måste befolkningar först veta vad mänskliga rättigheter är och vad de består av. Därför höll våra avdelningar världen över evenemang, seminarier och aktiviteter med fokus på att lära andra deras mänskliga rättigheter som ett firande av denna dag.

Delta i en av våra avdelningars aktiviteter, skapa din egen för att leda eller delta i sådana aktiviteter i ditt område. Låt oss veta dina idéer och berätta vad du tänker göra i ditt område.SKYDDA DERAS RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER