Undervisningspaket
Att väcka mänskliga rättigheter till liv

Utbildning är grunden och katalysator för att förändra situationen angående de mänskliga rättigheterna i världen, men utbildare behöver effektivt material och verktyg de kan använda för att lätt integrera mänskliga rättigheter i läroplanen. Enade för mänskliga rättigheter har insett detta och har lösningen: Undervisningspaketet Att väcka mänskliga rättigheter till liv. Detta paket är gratis för lärare och utbildare överallt, och är en resurs som hjälper dem att väcka begreppen om mänskliga rättigheter till liv och göra dem till verklighet i hjärta och sinne hos de som studerar ämnet, så att de omsätter i handling vad de har studerat.

VILKA ÄR DINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER?

Låt oss börja med några grundläggande definitioner:
Människa:
En medlem av arten Homo sapiens; en man, kvinna eller ett barn; en person. Rättigheter: Sådant man har rätt till eller tillåts göra; friheter som garanteras. Mänskliga rättigheter: De rättigheter man har, helt enkelt därför att man är människa. Om man frågar folk på gatan: ”Vad är mänskliga rättigheter?” får man många olika svar ...

MÄNNISKORÄTTSORGANISATIONER

Många organisationer runt om i världen engagerar sig djupt i att skydda mänskliga rättigheter och få slut på kränkningar av mänskliga rättigheter. Stora människorättsorganisationer upprätthåller omfattande webbsajter som dokumenterar kränkningar och uppmanar till åtgärder mot det, både på myndighets- och gräsrotsnivå. Allmänhetens stöd och fördömande av kränkningar är viktigt för dessa organisationers framgång, eftersom människorättsorganisationer är effektivast när deras uppmaningar om reform backas upp av ett starkt stöd från allmänheten.

Enade för mänskliga rättigheters nyhetsbrev

Human Rights Newsletter #12

ALABAMAS JUNIOR ROTC OCH UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SKAPAR ANSVARSFULLA MEDBORGARE

Med undervisning i mänskliga rättigheter växer Alabamas JROTC-kadetter upp och blir till goda medborgare, och därmed trotsar de uppfattningen att deras åldersgrupp är den bortkopplade ”jag-generationen”.

LADDA NER »
LADDA NER