Mer information om Undervisningspaketet
Att väcka mänskliga rättigheter till liv

Utbildarpaketet Att väcka mänskliga rättigheter till liv finns tillgängligt, utan kostnad, för lärare, professorer och andra pedagoger.

I PAKETET INGÅR FÖLJANDE GUIDE OCH AUDIOVISUELLA LÄROMEDEL OCH HÄFTEN:

UTBILDARHANDLEDNINGEN ATT VÄCKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL LIV

Utbildarhandledningen är en komplett handledning för implementering av en kursplan för mänskliga rättigheter. Den innehåller lektionsplaneringar, en kort historik över mänskliga rättigheter, den fullständiga texten till den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, uppslag till aktiviteter och en ordlista. Dokument om mänskliga rättigheter, organisationer och rapporter finns också med för att man lätt skall kunna referera till dem.

DOKUMENTÄREN BERÄTTELSEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Denna effektiva och medryckande film förklarar mänskliga rättigheter genom den dramatiska berättelsen om deras historia, utveckling och bruk i vår tid. Termen ”mänskliga rättigheter” är bekant för nästan alla, men hur viktiga dessa mänskliga rättigheter är har ofta inte insetts till fullo. Berättelsen om mänskliga rättigheter ger den historiska bakgrunden till mänskliga rättigheter, vilket kulminerade i en enda allmän stadga som innehåller dem alla: den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Men med den grymma verkligheten med dagens omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, talar denna film också om var mänskliga rättigheter måste börja för att åstadkomma avgörande förändringar i världen i stort.

24 EXEMPLAR AV HÄFTET BERÄTTELSEN OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det häfte, som medföljer filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, ger en grundläggande introduktion till mänskliga rättigheter och redogör för deras utveckling till det moderna systemet för mänskliga rättigheter. Det presenterar för läsaren de viktigaste dokumenten för mänskliga rättigheter och föreslår åtgärder som alla kan göra för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter i sitt område.

Klicka här för att UTAN KOSTNAD beställa undervisningspaketet Att väcka mänskliga rättigheter till liv.

LADDA NER »