NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

HEDRAR DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

För att lansera 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna hölls evenemang och marscher världen över, inklusive denna i Danmark.

Över 170 evenemang ägde rum i 40 länder för att lansera 70‑årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det historiska evenemanget hölls under generalförsamlingens tredje sammanträde vid Palais de Chaillot i Paris i Frankrike.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är fundamentet som kampanjerna Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter bygger på. Den anger de 30 obestridliga rättigheterna som varje människa har – varav de flesta är okända för människor i allmänhet.

Ungdomar för mänskliga rättigheter (UHR) lanserade därför firandet av 70-årsdagen den 10 december 2017, med 176 evenemang i 40 länder och i 104 städer. Dessa täckte hela världen, från Australien till Indien och Irak, och från Kamerun och Ghana till Danmark, Frankrike och Grekland, sedan från Kanada och USA, ner till Haiti, Mexico och Peru och därefter tillbaka över Stilla havet till Nya Zeeland, med många andra länder däremellan.

I Kamerun inbjöds UHR-teamet till lanseringseventet för den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter och frihet – en två dagar lång människorättsutställning. Teamet höll sedan människorättsseminarier för 2 000 elever i fyra skolor. I sydostlig riktning i Kenya höll människorättsteamet seminarier vid Pandipieri KUAP-centret för barn och barnhemmet Mama Ngina. I Marocko var det historiska monumentet Bab al Gharbi i staden Oujda platsen för eventet – där invånare skrev under en petition för att göra människorättsundervisning obligatorisk.

I Sydney sändes ett radioprogram på aboriginernas radiostation Sydney Kooris, vilket upplyste lyssnare om deras rättigheter. Långt bort från den australiska sommaren i nordlig riktning – i Kanadas vintersnö – var Torontos UHR-frivilliga värd för ett evenemang på Ontario Science Center. De har också deltagit i York-distriktspolisens medborgarskapsceremoni och firandet av människorättsdagen på inbjudan av kommissarien.

Söderut i Washington D.C. var YHRI en av sponsorerna av FN-förbundet i nationella huvudstadsområdets firande av människorättsdagen, där FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter talade. UHR-avdelningens evenemang i Nashville i Tennessee hölls i samarbete med Tennessees människorättskommission, Metro-kommissionen för mänskliga relationer, Amnesty International och Förenta Nationernas förbund. Avdelningen mottog också proklamationer från både Nashvilles borgmästare och Tennessees guvernör.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är fundamentet som kampanjerna Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter bygger på. Den anger de 30 obestridliga rättigheterna som varje människa har – varav de flesta är okända för människor i allmänhet.

I Mexico City ingick YHR Mexico ett samarbete med kollektivtrafiksmyndigheten, som släppte 20 miljoner tunnelbanebiljetter för att främja den allmänna förklaringen. I Ecuador hölls en serie undervisningslektioner för den nationella polisen.

Sedan på andra sidan Atlanten förekom europeiska evenemang, däribland ett i Danmark med en människorättsmarsch som leddes av elever och lärare; en namninsamling av YHR Spanien och förbundet FOARE, en ideell organisation som specialiserar sig på att hjälpa flyktingar komma på fötter och att lära sig sina rättigheter; och i Budapest i Ungern där man höll en människorättsmarsch med 1 600 människor. I Italien höll grupper evenemang i Brescia, Florens, Cagliari, Novara och Verona. Milano hade sin egen människorättsmarsch genom staden, och i Turin deltog två evangeliska afrikanska kyrkor.

Det var verkligen ett historiskt firande av 70-årsdagen av den allmänna förklaringen med pompa och ståt världen över.ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER