Människorättsorganisationer

Många organisationer runt om i världen ägnar sina ansträngningar åt att skydda mänskliga rättigheter och få slut på kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Stora människorättsorganisationer har omfattande webbsajter som dokumenterar kränkningar och uppmanar till åtgärder mot det, både från myndigheter och på gräsrotsnivå. Allmänhetens stöd och fördömande av kränkningar är viktigt för deras framgång, eftersom människorättsorganisationer är effektivast när deras uppmaningar om reform backas upp av ett starkt stöd från allmänheten. Nedan följer några exempel på sådana grupper.

ICKE-STATLIGA ORGANISATIONER (Non-Governmental Organization, NGO)

Globalt sett har människorättsförkämpar oftast varit medborgare, inte myndighetspersoner. Specifikt har ideella organisationer spelat en primär roll när det handlar om att fokusera det internationella samhället på människorättsfrågor.

Frivilligorganisationer övervakar myndigheters aktiviteter och sätter tryck på dem att agera i enlighet med principerna om mänskliga rättigheter.

Några av dessa grupper listas alfabetiskt nedan med beskrivningar som grundar sig på information från deras webbsajter:

Amnesty International:

Amnesty International är en världsomspännande rörelse av människor som kämpar för internationellt erkända mänskliga rättigheter för alla. Med över 2,2 miljoner medlemmar och bidragsgivare i mer än 150 länder, utför Amnesty forskning och får till stånd åtgärder för att förhindra och få slut på allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och för att kräva rättvisa för dem vars rättigheter har kränkts. www.amnesty.org

Children’s Defense Fund (CDF): CDF är en stödorganisation för barn och arbetar för att säkerställa att alla barn har lika möjligheter. CDF kämpar för policy och program som lyfter barn ur fattigdom, skyddar dem från kränkningar och försummelse och garanterar deras rätt till jämlik omsorg och undervisning. www.childrensdefense.org

Human Rights Action Center:

Human Rights Action Center är en ideell organisation med säte i Washington DC. Organisationen leds av Jack Healey, världsberömd människorättsaktivist och föregångare. Centret arbetar med frågor som rör den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och använder konst och teknik till att kreativt skapa och utveckla nya strategier för att stoppa brott mot mänskliga rättigheter.XXXsamma text tidigareXXX De stöder också växande människorättsgrupper över hela världen. www.humanrightsactioncenter.org

Human Rights Watch:

Human Rights Watch är djupt engagerade i att skydda de mänskliga rättigheterna för människor världen över. De undersöker och avslöjar kränkningar av mänskliga rättigheter, ställer missdådare till svars, och uppmanar regeringar och de som har makt att göra slut på kränkande handlingar och att respektera de internationella lagarna om mänskliga rättigheter. www.hrw.org

Human Rights Without Frontiers (HRWF)

HRWF inriktar sig på att övervaka, undersöka och analysera inom området mänskliga rättigheter, samt att främja demokrati och rättssäkerhet på nationell och internationell nivå. www.hrwf.net

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP):

NAACP:s uppgift är att trygga den politiska, utbildningsmässiga, sociala och ekonomiska kvaliteten hos rättigheterna för alla personer och för att få bort rashat och rasdiskriminering. www.naacp.org


Simon Wiesenthal Center:

Denna prestigefyllda judiska människorättsorganisation verkar internationellt och är djupt engagerad i att ställa saker till rätta i världen, ett steg åt gången. Centret skapar förändringar genom att ta itu med antisemitism, hat och terrorism; främja mänskliga rättigheter och värdighet; backa upp Israel; arbeta för judarnas trygghet världen över, och informera framtida generationer om vad man har att lära sig från Förintelsen. www.wiesenthal.com

LADDA NER »