Rapporter rörande mänskliga rättigheter världen över

Människorättsorganisationer publicerar både årliga rapporter och särskilda rapporter om specifika angelägna situationer rörande mänskliga rättigheter.

Amnesty Internationals rapport 2008

”Världens ledare är skyldiga en ursäkt för att inte ha infriat sina löften om rättvisa och jämlikhet i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som antogs för sextio år sedan. Under de gångna sextio åren har många myndigheter och statsmakter visat mer intresse för maktmissbruk eller för att uppnå politiska mål som gagnar deras egna intressen, än för att respektera rättigheterna hos de människor som de leder.” report2008.amnesty.org/eng/introduction

Human Rights Watch världsrapport 2008

”Sällan har demokrati blivit så hyllad och ändå vanhelgats så, så förespråkad och ändå så skymfad, så viktig och ändå en sådan besvikelse. Demokrati har idag blivit sine qua non (ett oeftergivligt villkor) för legitimitet och erkännande. Knappast någon statsmakt vill bli betraktad som odemokratisk. Ändå har trovärdigheten hos de som hävdar att de är demokratiska inte hållit jämna steg med demokratins växande popularitet ...” hrw.org/en/reports/2008/01/30/world-report-2008

Kontoret för FN:s generalkommissarie för mänskliga rättigheter

Bland publikationer på senare tid ingår en handbok för ideella organisationer och en handlingsplan för ett världsprogram för undervisning om mänskliga rättigheter. ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/Publications.aspx

USA:s utrikesdepartement

Utrikesdepartementets årliga rapport, land för land, om bruket av mänskliga rättigheter, undersöker hur situationen är ifråga om mänskliga rättigheter runt om i världen (utanför USA).
state.gov/g/drl/rls/hrrpt

LADDA NER »