NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FRAKTAS VÄRLDEN ÖVER

Maersk tog själv tag i utbildningen av sina anställda i mänskliga rättigheter.

Maersk fraktar till 121 länder, som vart och ett skiljer sig från det andra, och därför har mänskliga rättigheter blivit ett viktigt område att fokusera på för företaget.

Maersk, ett danskt internationellt transport och logistik-företag, är det största containerfraktföretaget i världen sett utifrån både antalet skepp och lastkapacitet, som besöker 343 hamnar i 121 länder. Det innebär att företaget bemannas av och levererar till den största möjliga mångfalden av människor från olika kulturer, etniska grupper, religioner och språk. På deras webbplats står det: ”Maersk respekterar mänskliga rättigheterna hos alla de som påverkas av vår verksamhet. Vi arbetar ständigt för att undvika att orsaka eller bidra till negativ påverkan på människor – om det så gäller dem i vårt företag, i vår leverantörskedja eller i områdena där vi arbetar.”

När specialisten för anställdas relationer vid Maersk ville hitta ett sätt att utbilda deras över 60 000 anställda i de mänskliga rättigheterna visade sig Enade för mänskliga rättigheters undervisningsmaterial vara en guldgruva. Maersk införlivade dokumentären Berättelsen om mänskliga rättigheter i den nya obligatoriska onlinekursen för deras anställda som tar upp mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter och ett FN-program för företag att införa hållbar och ansvarsfull samhällspolitik. Sedan de lanserade kursen på 8 språk har 66 procent av de anställda med tillgång till en dator fullbordat utbildningen. Maersk skrev att de valde dokumentärfilmen eftersom den ”visar människor från hela världen med olika bakgrunder” och ”klart och tydligt beskriver var mänskliga rättigheter kommer ifrån”.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Här är vad några av våra partners hade att säga om internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters 16:e årliga toppmöte.

PROGRAMCHEF, NATIONELLT UNGDOMSRÅD, GAMBIA

”Jag skriver på uppdrag av Nationella ungdomsrådet och unga människor i Gambia för att förmedla vår uppskattning av er ädla organisation för det orubbliga stödet ni har gett våra skolor och människor över hela Gambia. Detta ingripande har verkligen bidragit till att främja fred och mänskliga rättigheter i landet.”

ORDFÖRANDE, MÄNNISKORÄTTSKOMMISSION, MEXIKO

”Det var en ära att få delta i internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters 16:e årliga toppmöte. Jag skulle återigen vilja uttrycka min tacksamhet för inbjudan. Jag vill även säga att aktiviteten som motiverar unga människor att bli förespråkare för och främjare av fred och tolerans världen över är berömvärd. Ännu viktigare är att deras engagemang ger dem ansvaret och hängivenheten som försvaret av mänskliga rättigheter kräver. Gratulerar till det utmärkta arbetet som görs för att hålla detta viktiga evenemang. Den stöder samarbeten som främjar målet att bygga en mer fredlig värld.”

KOMMUNFULLMÄKTIG, LAZIOREGIONEN, ITALIEN

”Er tradition är att föra samman ungdomar från hela världen för att dela med sig av, uppmuntra och inspirera till fred och global jämlikhet genom att lära nya generationer principerna om mänskliga rättigheter. Denna strävan leder dem till att bli anhängare av tolerans och fred. Då jag inspirerades av er aktivitet presenterade jag och bad om en enhällig omröstning för en lag i Lazioregionen för att införa en Ungdomar för mänskliga rättigheter-dag för att se till att de 30 artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna sprids till och blir kända av ungdomar i hela regionen.”FAKTA

EN ÅTERBLICK PÅ ÅRET

Ett år av ständigt ökande intresse för Enade för mänskliga rättigheters och Ungdomar för mänskliga rättigheters material visas av dessa statistiker:

52 068

SKOLOR

runt om i världen använder Ungdomar för mänskliga rättigheters material för att lära ut mänskliga rättigheter

31 722

BESTÄLLNINGAR

gjordes under ett år av människor i 175 länder för Enade för mänskliga rättigheter- och Ungdomar för mänskliga rättigheter-material

91 873

ELEVER

lärde sig sina mänskliga rättigheter under ett år

774 073

HÄFTEN

delades ut internationellt under ett år för att lära människor om deras mänskliga rättigheter

4,9

MILJONER

besökare på ett år har gått in på youthforhumanrights.org och humanrights.comSKYDDA DERAS RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER