NYHETER

UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERS LATINAMERIKANSKA TOPPMÖTE HÅLLS I DELSTATENS LAGSTIFTANDE FÖRSAMLING I NUEVO LEÓN

Regeringstjänstemän gick samman med Ungdomar för mänskliga rättigheters delegater från hela Latinamerika vid toppmötet i den mexikanska delstaten Nuevo Leóns representanthusbyggnad.

 

Ungdomsförespråkare, statliga tjänstemän och experter samlas för att främja mänskliga rättigheter som ett sätt att skapa en värld präglad av tolerans och fred.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheters (YHRI) 23 olika avdelningar i sex latinamerikanska länder har alla ett gemensamt mål – att göra mänskliga rättigheter till verklighet.

För oavsett om orättvisan gäller utomrättsliga avrättningar i Colombia, att oskyldiga i Peru sätts i fängelse eller korruption hos myndigheterna i Panama, vidhåller Ungdomar för mänskliga rättigheter att mänskliga rättigheter är den långsiktiga lösningen.

För att visa detta och förenas för att åstadkomma förändring höll stiftelsen sitt andra årliga Ungdomar för mänskliga rättigheter-toppmöte i mars 2016 i Monterrey i Mexiko, Nuevo Leóns huvudstad. Sjutton ungdomsdelegater från hela Mexiko, Guatemala, Costa Rica, Ecuador och Venezuela träffades för ett tre dagar långt evenemang i syfte att samarbeta och utbilda sig.

Juán Carlos Cantú, grundare och ordförande för Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHR) Nuevo León, den första YHR-avdelningen i landet efter Mexico City, ledde toppmötet. Inom 48 timmar efter att ha informerats om programmet år 2012 från borgmästaren i San Miguel de Allende hade Cantú hållit seminarier om mänskliga rättigheter för mer än 190 människor.

Det regionala toppmötet, som hölls i Nuevo Leóns folkrepresentationsbyggnad, sponsrades av delstatsrepresentanten Patricia Salazar, som i sitt inledningsanförande förklarade att brottsförebyggande åtgärder börjar med undervisning i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Andra tjänstemän som deltog i konferensen inkluderade Catalina Rivera, ordförande i Nuevo Leóns människorättskommission, Arturo Ramirez, generaldirektör för ungdomar i Monterrey, och Alejandro González, rättsliga chefen för Mexikos kongresscenter för lagstiftningsstudier.

Konferensen var en del av Ungdomar för mänskliga rättigheters årliga internationella undervisningsvärldsturné, ledd av YHRI:s ordförande dr Mary Shuttleworth genom Afrika, Asien och Latinamerika.

Varje ungdomsdelegat vid toppmötet presenterade en årsrapport över sina regionala prestationer – allt från att hålla föredrag för elever, domare, polis och militären, till att hålla seminarier för att undervisa utbildare, göra namninsamlingar och dela ut häften. Presentationer följdes av workshopar för att öka färdigheter och expandera ansträngningar under det kommande året. ”En ny nivå av medvetenhet skapades”, sade Cantú. ”Det finns mycket kvar att göra och vi kan vara en del av att skapa en bättre värld genom respekt, kunskap och spridning av mänskliga rättigheter.”ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Att ta mänskliga rättigheter till allmänheten

Genom evenemang och seminarier har Enade för mänskliga rättigheter nått mer än 400 000 människor under 2015 och skapat nya förespråkare för tolerans och fred.

Enade för mänskliga rättigheter och dess ungdomsavdelning, Ungdomar för mänskliga rättigheter, når ut till individer av varje ras, kultur och trosbekännelse med deras stärkande pedagogiska verktyg som erbjuds utan kostnad.

Bara i fjol delade man ut mer än 370 000 exemplar av häftena Vad är mänskliga rättigheter? och Berättelsen om mänskliga rättigheter världen över.

Enade för mänskliga rättigheter har tillhandahållit gratis utbildningsmaterial till individer från 230 länder och territorier över hela världen.VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Hjälp till med att göra mänskliga rättigheter till verklighet. Gå med i den internationella människorättsrörelsen genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Hjälp individer, lärare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av Förenta Nationerna år 1948. Mer än 60 år efter den överenskommelsen har dess löfte långt ifrån uppfyllts.

LADDA NER »
LADDA NER