Informationspaket Att väcka mänskliga rättigheter till liv

Om du blir ombedd att namnge alla dina mänskliga rättigheter, kan du göra det? Om ditt svar är nej, så är du inte ensam. De flesta människor kan namnge rättigheter som yttrandefrihet och religionsfrihet, men väldigt få känner till alla sina mänskliga rättigheter.

Dessa trettio rättigheter fastställdes av FN år 1948 i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Om fler människor kände till och insisterade på sina rättigheter, skulle världen vara långt mer fridfull och civiliserad.

Detta kostnadsfria paket ger dig dock information som du kan använda för att informera dig själv och andra om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, samt vidta åtgärder för att göra drömmen om mänskliga rättigheter till ett faktum.

I din kostnadsfria informationssats om Mänskliga rättigheter ingår:

  • Dvd:n med en förhandsvisning av dokumentären, Historien om mänskliga rättigheter – en kraftfull film som definierar mänskliga rättigheter för alla.
  • Häftena Berättelsen om mänskliga rättigheter och Vad är mänskliga rättigheter?
  • En guide med åtgärder du kan vidta för att åstadkomma medvetenhet och förståelse för mänskliga rättigheter, och omedelbart börja åstadkomma en förändring.

Fyll i formuläret till höger för att få ett kostnadsfritt paket.

Steg 1 / 3

Steg 2 / 3

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 3

Din kontaktinformation:

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@humanrights.com. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Din beställning har mottagits.

Leveransen tar 2–4 veckor.

Din integritet är mycket viktig för oss. De uppgifter du lämnar kommer uteslutande att användas för att behandla och följa upp din begäran.