Kursplan för
mänskliga rättigheter

Hur viktigt är det med mänskliga rättigheter? Långt innan uttrycket ”mänskliga rättigheter” uppstod, kämpade och dog män och kvinnor för människors grundläggande friheter. Faktum är att denna kamp har pågått i tusentals år och fortsätter än idag.

I slutändan är mänskliga rättigheter grunden till allting som människor värderar högt i livet. I frånvaro av mänskliga rättigheter är bestående lycka omöjlig, för det finns ingen personlig trygghet, ingen frihet och inga möjligheter. Följaktligen har alla människor länge insett hur oerhört viktiga dessa rättigheter är och har försökt uttrycka och försvara dem.

Men det skulle till ett världskrig och tiotals miljoner människors död för att få de ledande nationerna att samlas och skapa en i sanning allmän stadga angående rättigheter.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är världens främsta dokument för mänskliga rättigheter. Dess inledande stycke är en effektiv bekräftelse på de principer som utgör själva hjärtat i det moderna systemet för mänskliga rättigheter: ”Erkännande av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen.”

Men den bistra verkligheten är att i praktiskt taget vartenda land på jorden är någon del av befolkningen offer för tortyr, slavhandel, svält, orättvisa, diskriminering eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter.

Detta faller tillbaka på det underliggande problemet – de flesta människor är i stor utsträckning omedvetna om Förklaringen om de mänskliga rättigheterna och de trettio rättigheter den innehåller. Följaktligen finns det ett stort gap mellan formuleringen av förklaringens mål och dess införande. Miljoner människor är inte fria. Lag och rätt är ofta orättvisa. Och fred fortsätter att lysa med sin frånvaro i många delar av världen.

Utmaningen är att överbrygga den enorma avgrunden mellan den ideala situationen med allmänna mänskliga rättigheter och verkligheten med utbredda kränkningar av mänskliga rättigheter.

Lärare kan göra mycket för att förverkliga mänskliga rättigheter genom att implementera den kostnadsfria Utbildarhandledningen, dvd:er och häften, och inkludera undervisning om mänskliga rättigheter i läroplanen.

Brottsbekämpande personal, myndighetspersoner inom rättsväsendet, och de som handleder ungdomar, bör också studera detta undervisningsmaterial, och använda det för att öka medvetenheten inom sina egna organisationer och myndigheter, vilket i sin tur kommer att påskynda införandet av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i deras region, delstat eller land.

BESTÄLL ETT KOSTNADSFRITT UNDERVISNINGSSPAKET >>

LADDA NER »