NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

KERRI KASEM KÄMPAR FÖR FAMILJENS RÄTTIGHETER

Kerri Kasem (till höger) med sin far Casey Kasem, tidigare radiovärd för programmet American Top 40 och Shaggys röst i Scooby-Doo.

Radioprataren Kerri Kasem, dotter till Casey Kasem, berättar om sin egen historia och kamp för att garantera mänskliga rättigheter.

”Folk tror att kränkningar av mänskliga rättigheter sker i Östtimor, Rwanda och Iran. Men det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter varje dag här i USA”, säger Kerri Kasem, en ambassadör för Enade för mänskliga rättigheter (UHR).

Kerri, vars far Casey Kasem var radiovärden för programmet American Top 40 och en av rösterna i Scooby-Doo, fick själv uppleva detta. Hon förlorade all kontakt med Casey när han fick demens och hans fru blev hans förvaltare år 2013. Hans telefon och dator togs bort, hans personal avskedades, och varken hans familj eller vänner fick träffa honom.

Kerri stod utan hopp och kände sig hjälplös, frustrerad och arg men upptäckte snart att hon inte hade någon att vända sig till – varken polisen eller vuxenvårdsnämnden kunde hjälpa henne.

”Jag insåg att det inte fanns någon rättighet för vuxna barn att träffa sjuka föräldrar”, säger Kerri. ”Och de som isolerade behövde inte ens tala om för de vuxna barnen om den sjuka föräldern hade dött eller var han eller hon hade begravts. Min fars rätt till familjen, rätt att leva i frihet och säkerhet, och rätt att vara fri från tortyr förvägrades honom. Till och med efter hans död kränkte min styvmor min fars rättigheter – nu hans rätt till nationalitet – genom att begrava honom i ett land han aldrig besökt, där han inte hade någon familj, trots att han föddes och växte upp i USA och ville bli begraven här.”

När hon talade ut om sin upplevelse började Kerri få hundratals brev från individer som upplevt samma sak – de var traumatiserade, arga och skulle aldrig få se sina nära och kära igen.

”Jag visste att jag måste göra något åt det”, sade hon. ”Så först bildade jag stiftelsen Kasem Cares och började resa över hela landet för att informera andra om deras grundläggande mänskliga rättigheter och kämpa för att göra dessa rättigheter till verklighet genom lagstiftning.”

Kerri fick besöksrättlagförslaget Kasem Cares godkänt som lag i Kalifornien. Lagen gör det möjligt för vuxna barn att be en domare om besöksrätt till en sjuk förälder eller närstående, och den påbjuder att en förälders förvaltare ska meddela barnen när föräldern är på sjukhuset, om föräldern dött och var föräldern begravts. (Lagen påbjuder inte besöksrätt om den sjuka föräldern inte önskar detta.) Det har nu blivit till lag i 11 delstater och vissa aspekter av lagen har införlivats i liknande lagförslag i ytterligare 9 delstater – vilket innebär att 20 delstater nu har lagförslag som får bukt med övergrepp mot äldre, och fler är på gång.

”Folk tror att kränkningar av mänskliga rättigheter sker i Östtimor, Rwanda och Iran. Men det förekommer kränkningar av mänskliga rättigheter varje dag här i USA.”

Kerri kommer ihåg hur en kvinna, strax efter att lagförslaget hade godkänts, grät och höll i ett brev hon skrivit till Kerri som tackade henne för hennes arbete. Kvinnan berättade för henne att: ”Jag fick träffa min pappa och vara med honom innan han dog på grund av ditt lagförslag.”

”I grunden är övergrepp mot äldre en fråga om mänskliga rättigheter”, säger Kerri. ”Folk tar sina mänskliga rättigheter för givna tills de tas bort, men man måste känna till dem nu.”

Idag använder Kerri UHR:s audiovisuella material för att informera åklagare, utredare, poliser och administratörer vid vuxenvårdsnämnden om de grundläggande rättigheter som står på spel när övergrepp mot äldre sker.

”Om man känner till sina mänskliga rättigheter kan man förändra sin stad, man kan förändra sin delstat, man kan förändra sitt land, man kan förändra världen”, säger Kerri. ”Känn till vilka de är och kräv att människor respekterar dem och upprätthåller dem. Det är vad min erfarenhet har lärt mig.”Vi behöver din hjälp

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER