NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

NÄR MAN TÄVLAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER VINNER ALLA

Grundarna av cykelklubben ”Trafiq mot trafik” Andrew D. Noel (till vänster) och Ryan Johnson (till höger) främjar mänskliga rättigheter med varje cykeltur.

Två Sacramento-cyklister skapar en positiv effekt för de mänskliga rättigheterna genom att göra vad de älskar.

Andrew D. Noel och Ryan Johnson från Sacramento i Kalifornien startade en cykelklubb i syfte att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och döpte sin klubb till ”Trafiq”. På deras tröjor står det ”Trafiq mot trafik”, vilket tillkännager deras kamp att cykla för att bekämpa människohandel.

”Mänskliga rättigheter är en så grundläggande del av tillvaron och har en så stor inverkan när de är kända att vi ville öka medvetenheten om dem”, säger Johnson.

Noel designade deras tröjor för att öka medvetenheten. De har på sig logotyperna för Enade för mänskliga rättigheter och internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, ett citat från Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna samt logotypen för välgörenhetsorganisationen World Bicycle Relief Charity, som skickar cyklar till fattiga länder och gör det möjligt för människor att göra så grundläggande saker som att ta sig till skolan.

Tröjan får alltid omedelbart igång en konversation. Till exempel så anslöt sig en cyklist under fyra mil av en sträcka och talade med dem om deras uppdrag och sade efteråt att han ville starta en egen välgörenhetsorganisation för att hjälpa hemlösa människor. ”Han blev så inspirerad när han såg oss och ville göra mer för att hjälpa.”

Den första responsen har varit mycket positiv, med ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och allmänt beröm för kampanjen vart de än åker.

De utökar sin klubb och gör upp planer på att hålla välgörenhetsturer och få ut sitt budskap till världen.



VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Samhällsledare med olika bakgrund går med i Enade för mänskliga rättigheters rörelse och finner hos den svar på sina egna människorättssträvanden. Det här är vad de ville säga.

CHEF FÖR SAMHÄLLSKONTAKT, SIKHGRUPP, ITALIEN

”När jag såg denna kampanj för första gången slogs jag av enkelheten och kraften i budskapet som den förmedlade till människor. Jag vill tacka er för att ni samarbetade med oss för att översätta och publicera materialet om mänskliga rättigheter till vårt eget språk – punjabi. Att vara en del av Enade för mänskliga rättigheter uppfyller verkligen mina andliga behov att hjälpa min grupp lära sig sina egna rättigheter.”

DELSTATSORDFÖRANDE, LATINAMERIKANSK MEDBORGARRÄTTSORGANISATION, FLORIDA

”Det finns inget där ute som går upp mot detta. Jag ville vara en del av denna typ av insats och få ut informationen, i egenskap av det jag gör. Jag arbetar med många latinamerikaner som kommer från olika miljöer och länder, och de förstår vikten av mänskliga rättigheter och vad det innebär att hålla dem vid liv.”

MÄNNISKORÄTTSAKTIVIST, NIGERIA

”Jag har använt Ungdomar för mänskliga rättigheter till att knyta kontakter och bygga ett team, för innan jag anslöt mig till denna kampanj arbetade jag ensam.”

DELSTATSORDFÖRANDE, JROTC:s OFFICERSFÖRENING I ALABAMA

”Jag anser att om vi kan informera våra barn och ungdomar om dessa mänskliga rättigheter, och min generation, så kan vi i det stora hela skapa en bättre värld. Programmet för mänskliga rättigheter är förmodligen ett av de bästa programmen jag någonsin varit i kontakt med. Jag vet att jag kommer att arbeta med [er] i framtiden och få er att komma till min skola eller komma till alla skolor i hela Alabama eller till och med hela landet. Ni lär hela nästa generation hur man skapar en bättre värld och det räddar verkligen liv.”



DONERA

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER