Genom kampanjer som förenar grupper och individer, hjälper Enade för mänskliga rättigheter att väcka de mänskliga rättigheterna till liv, öka medvetenheten om övergrepp och vad man har för medel att åtgärda det med.

Bli medlem

Du kan omedelbart börja stödja den internationella saken för mänskliga rättigheter, genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter.

Enade för mänskliga rättigheter är en ideell organisation som stöds av medlemskapsdonationer som är avdragsgilla (i USA).

Vad donationen för ditt medlemskap bidrar till:
Experter för mänskliga rättigheter – ledare och aktivister för mänskliga rättigheter tar upp olika aspekter av de mänskliga rättigheterna, såsom människohandel, olaglig internering och brott mot pressfrihet och religion.
Breda mediekampanjer – utsändningen av samhällsinformerande meddelanden om mänskliga rättigheter i etermedier och placeringen av tryckta annonser om mänskliga rättigheter för att informera.

Grundläggande medlemskap 40 dollar

Ett 40 dollars-medlemskap hjälper oss att fortsätta vårt arbete för att göra den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna kända i stort och följas i hela världen. Grundmedlemmar får regelbundet uppdateringar om gruppaktiviteter via e-post.

Klicka här för att bli grundläggande medlem.

Bidragande årsmedlemskap 300 dollar

Medlemmar erhåller ett medlemskort, brev och certifikat som lämpar sig för inramning och regelbundna uppdateringar via e-post om gruppaktiviteter.

Klicka här för att bli en bidragande årsmedlem

Årsmedlemskap för företag 500 dollar

Medlemmar får ett medlemskort, brev och intyg som lämpar sig för inramning och visar ditt företags engagemang för utbildning i mänskliga rättigheter. Företagsmedlemmar uppdateras regelbundet via e-post om gruppaktiviteter och särskilda rapporter.

Klicka här för att bli företagsmedlem

Företagssponsring

För att hjälpa till att utbilda allmänheten om deras mänskliga rättigheter, anordnar Enade för mänskliga rättigheters grupper evenemang för att öka medvetenheten i stor skala. Dessa inkluderar:

  • Konserter
  • Maratonlopp
  • Utmärkelser för ledare och hjältar

Företag som är intresserade av att stödja de mänskliga rättigheterna som en del av deras stadgar för samhällstjänst kan ansöka om att sponsra sådana initiativ. För att ansöka om att vara en företagssponsor, kontakta chefen för företagsrelationer här

Utfästelser

En person som vill fortsätta att regelbundet bidra till Enade för mänskliga rättigheter kan göra ett månatligt löfte och bli en del av våra Roosevelt- och allmänna rättigheter- föreningar. Genom att göra en utfästelse, samtycker du till att hjälpa till att finansiera Enade för mänskliga rättigheters verksamhet under en femårsperiod. Kontakta oss för mer information.

Donationer

Klicka här för att göra en donation av något belopp.

Det finns många sätt du kan hjälpa till på. Kontakta oss för att ta reda på mer.

För mer information om hur man blir medlem eller donerar till Youth For Human Rights International, klicka här.

 

LADDA NER »