NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

THAILANDS KONFERENS OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Representanter från Bangladesh, Nepal, Indien, Indonesien, Filippinerna och Thailand samlas för en konferens om mänskliga rättigheter.

Den internationella konferensen för samman förespråkare för mänskliga rättigheter från sex länder.

Bangladesh-avdelningen av Ungdomar för mänskliga rättigheter organiserade en dagslång internationell konferens om ungdomars engagemang och mänskliga rättigheter, i samarbete med Nepals avdelning av Ungdomar för mänskliga rättigheter och Asien-centret i Bangkok. Asien-centret i Bangkok strävar efter att föra samman människor och regioner genom samarbete.

Ungdomar från Bangladesh, Indien, Indonesien, Nepal, Filippinerna och Thailand samlades i Bangkok. Dessa länder utgör en region där det förekommer mycket människohandel, då de utgör en källa för offer för människohandel och är transit till andra platser. Detta är bara ett problem angående mänskliga rättigheter som området och dess ungdomar lider av, tillsammans med etniska konflikter och diskriminering av minoriteter.

Workshopen och dess diskussioner hade till syfte att skapa en känsla av ansvar bland ungdomar beträffande att främja och skydda mänskliga rättigheter. Bangladeshs ambassadör i Thailand talade vid konferensen och sade: ”Ungdomar måste respektera fred och tolerans för att trygga mänskliga rättigheter. Utbildning i mänskliga rättigheter kan ge den yngre generationen denna förmåga.”

Bland deltagarna i konferensen fanns även organisationer som gått samman för att ta itu med människorättsfrågor i denna region. Detta inkluderade Asian Institute for Human Rights, German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy och Good Governance och Institute of Human Rights och Peace Studies vid Mahidol University.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Lärare i samhällskunskap i USA och Kanada har använt Ungdomar för mänskliga rättigheters material för att lära ungdomar att respektera sina egna och andras rättigheter. Detta är vad några hade att säga:

MELLANSTADIELÄRARE, MASSACHUSETTS, USA

”Jag älskar det! Musikvideon United – barnen älskar den! Vi har fina samtal om mänskliga rättigheter i elevernas liv. Vi använder konst för att hjälpa eleverna uttrycka sin förståelse av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.”

LÄRARE, IDAHO, USA

”Helt fantastiskt! Jag har använt ert material de gångna sex åren. Jag älskar materialet och lade märke till en omedelbar skillnad på mina elever från det att jag började använda det. Jag börjar varje år med er läroplan och barnen älskar det. De behandlar varandra med respekt och har generellt sett bättre attityder i livet.”

GRUNDSKOLELÄRARE, NEBRASKA, USA

”En av de effektivaste delarna av lektionerna är videorna. De får eleverna att stanna upp och tänka. Detta är ett mycket effektivt verktyg som man kan använda för att knyta an till elevernas verkliga liv. Det ger dem en bättre förståelse av deras rättigheter och att många runt om i världen kämpar för de rättigheter som eleverna kanske tar för givna.”

LÄRARE VID KATOLSK SKOLA, ALBERTA I KANADA

”Jättebra lektioner! Elever blev mer engagerade. De upptäckte att lektionerna är värdefulla för deras liv. Detta är ett utmärkt program. Jag är mycket glad att jag hittade det. Jag har visat mitt utbildarpaket för andra lärare i samhällskunskap och de i sin tur beställer sina egna efter att ha sett vilken fantastisk resurs det är.”

LÄRARE, NORTH CAROLINA, USA

”Materialet är engagerande och sammanfattar mänskliga rättigheter mycket bra. Jag rekommenderar det till varenda lärare att användas i klassrummet. Det hjälper till att förstärka punkten ’Var den förändring vi vill se i världen’.”FAKTA

DEN ALLMÄNNA FÖRKLARINGEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SÄGER:

”Vi bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.”

Vi förändrar dessa fakta:

3,2

MILJONER

elever utsätts för mobbing varje år

54 %

SADE ATT OM MAN SER

övergrepp hemma kan det leda till ökat våld i skolan

1 på 3 av

USA:s ELEVER

säger att de utsätts för mobbing i skolan

75 %

AV UNGA VUXNA

påverkas av mobbing på arbetsplatsen – antingen utsätts de själva för det eller så bevittnar de det

160 000

ELEVER

varje dag går inte till skolan av rädsla för att mobbasÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER