”Vi vet alla vilka problemen är, och vi vet alla vad vi har lovat att uppnå. Det som nu behövs är inte fler deklarationer och löften, utan effektivt handlande för att uppfylla de löften som redan givits.”

– Kofi Annan, före detta generalsekreterare för Förenta nationerna

Mänskliga rättigheter Utmaningar

För större frihet: på väg mot utveckling, trygghet och mänskliga rättigheter för alla

av Kofi Annan tidigare Förenta nationernas generalsekreterare

I en rapport från Förenta nationerna från den 26 maj 2005, presenteras en skarp översikt över de dominerande orsakerna till kränkningar av mänskliga rättigheter, och vilka åtgärder medlemsstaterna i FN måste vidta för att säkerställa att målen i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna faktiskt uppnås.

Där ingår:

Utmaningar för mänskliga rättigheter

  1. Fattigdom och globala orättvisor
  2. Diskriminering
  3. Väpnade konflikter och våld
  4. Straffrihet
  5. Brist på demokrati
  6. Kraftlösa institutioner

Utmaningarna för realiserandet

  1. Kunskapsluckorna
  2. Luckorna i förmåga
  3. Ansvarsluckorna
  4. Trygghetsklyftorna

Kofi Annan beskriver utförligt målen och strategierna för att förverkliga internationella mänskliga rättigheter, ”så att enskilda människor och grupper kan se en verklig skillnad i sina liv.”

För att läsa hela rapporten, gå till www.un.org/largerfreedom/contents/htm

LADDA NER »