VINTERN 2015NYHETSBREV

Enade för mänskliga rättigheter
ATT REFORMERA DEN COLOMBIANSKA ARMÉN OCH ÅTERSTÄLLA ”TRON PÅ DESS SYFTE”

Ny verklighet
Den colombianska arméns tänkesätt ändrade sig när soldater läst Berättelsen om mänskliga rättigheter från Enade för mänskliga rättigheter.

I mer än 50 år har Colombia slitits av en inre väpnad konflikt, med nationella armén och paramilitära grupper som utkämpar ett militärt motaktionskrig mot vänstergerillan. Under den blodiga konflikten, har allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter begåtts.

Skandalen av de ”falskt positiva” (ett test som felaktigt finner ett tillstånd som inte existerar) kom till offentlighetens kännedom under 2008. Det involverade en serie mord där medlemmar av militären klädde fattiga eller psykiskt funktionshindrade civila som rebeller, dödade dem och presenterade dem som rebelliska förluster, tjänade befordringar och andra belöningar med den uppblåsta räkningen av döda rebeller.

Militära enheter i samtliga 32 departement (delstater) och huvudstadsdistriktet i Bogotá lärde sig de mänskliga rättigheterna från Enade för mänskliga rättigheters utbildnings­seminarier och utbildnings­material.

Efter att radikalt ha reformerat militärens belöningssystem för förluster, etablerade den colombianska försvarsministern år 2009 skolan för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i den colombianska nationella armén. Från början tillhandahöll Enade för mänskliga rättigheter lektioner och utbildningsmaterial för den militära personal som mönstrat i arméns nya skola i Bogotá. Detta inkluderade tusentals dvd-exemplar av Berättelsen om mänskliga rättigheter, en utbildningsfilm och det medföljande häftet som ger en krönika över milstolparna om mänskliga rättigheter genom tiderna, och 30 infoannonser som illustrerar artiklarna i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Förutom arméns skola för mänskliga rättigheter, använder militären i sin utbildning Enade för mänskliga rättigheters verktyg som tillhandahålls genom 26 bataljoner för instruktion, utbildning och omskolning, samt genom armébaser och andra militära installationer i landet.

Från 2009 till 2014 utbildades 200 000 militärer av Enade för mänskliga rättigheter-instruktörer och arméns skola för mänskliga rättigheter och instruktionsbataljonen i landets samtliga 32 departement (delstater) och huvudstads­distriktet i Bogotá, med hjälp av Enade för mänskliga rättigheter-material.

I mars 2014 beskrev överstelöjtnant Anstrongh Polania Ducuara, skolans rektor för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, för den nationella armén i Colombia, effekterna av Enade för mänskliga rättigheters material och utbildning, i dessa termer:

”Sedan 2009, när vi började den här kampanjen, har respekt och förståelse för mänskliga rättigheter ökat hos våra soldater, officerare och underofficerare i Colombias nationella armé.

Faktum är att sedan vi började använda detta kampanjmaterial för att komplettera vår utbildningsverksamhet, har vi sett en ungefärlig 96-procentig minskning av antalet klagomål och anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna av den nationella armén.”

Efter att ha använt utbildning och material från Enade för mänskliga rättigheter, rapporterade den colombianska nationella armén en minskning på 96 % av klagomål och anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna av soldater.


MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER – GLOBAL UTBILDNING

Enade för mänskliga rättigheter, och dess ungdomsdel Ungdomar för mänskliga rättigheter, har skapat samarbeten med nationella organisationer för att utveckla och genomföra utbildningsprogram om mänskliga rättigheter i länder runt om i världen. De inbegriper:


Etiopien Etiopiska kommissionen för mänskliga rättigheter

Kamerun Nationella kommittén för mänskliga rättigheter

Mongoliet Nationella kommittén för mänskliga rättigheter i Mongoliet


HJÄLP TILL MED ATT GÖRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL VERKLIGHET

Du kan omedelbart börja stödja den internationella saken för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER