RealTime

Gratis e-kurs i mänskliga rättigheter

Kan du dina rättigheter? Faktum är att de flesta människor inte kan ange mer än en handfull av de 30 mänskliga rättigheter som vi alla har. Ändå är det dessa rättigheter som garanterar vår trygghet, vår säkerhet och faktiskt våra liv. Denna interaktiva kurs erbjuder en introduktion till de mänskliga rättigheterna och beskriver deras utveckling genom historien fram till idag. Den lär dig om världens viktigaste människorättsdokument och varje artikel i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Börja nu på direkten, för när du kan dina rättigheter kan de aldrig tas ifrån dig.

På denna kurs lära du dig:

  • De 30 mänskliga rättigheter som varje person har
  • Hur mänskliga rättigheter började och varför vi har dem
  • Berättelsen om mänskliga rättigheter