Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) är systerorganisation till Förenade för mänskliga rättigheter.

Detta är en ideell organisation som grundades år 2001 för att lära unga människor över hela världen om de mänskliga rättigheterna, särskilt den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, så de kan bli förespråkare för tolerans och fred. YHRI har nu vuxit till en global rörelse, bestående av individer, grupper och nationella och lokala ledare som sprider budskapet om vad mänskliga rättigheter är, och vägar att förverkliga och skydda dem på.

Internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter tillhandahåller utbildningsmaterial om mänskliga rättigheter för klassrummet och även utanför traditionella utbildningsmiljöer. YHRI:s material, som har som syfte att nå unga människor med skiftande bakgrund, vänder sig även till människor från alla generationer. Från undervisning om mänskliga rättigheter genom konferenser och seminarier till hip-hop och dans, sprids budskapet över hela världen.

www.youthforhumanrights.org

LADDA NER »