Kränkningar av de
mänskliga rättigheterna

Förkämpar för mänskliga rättigheter är överens om att ännu sextio år efter dess tillkännagivande så är den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna mer en dröm än verklighet. Kränkningar förekommer i alla delar av världen. Amnesty Internationals världsrapport för 2009 och andra källor visar till exempel att personer:

  • torteras eller misshandlas i minst 81 länder
  • ställs inför orättvisa rättegångar i minst 54 länder
  • begränsas i sin yttrandefrihet i minst 77 länder

Inte bara det, särskilt kvinnor och barn förringas på otaliga sätt, pressen är inte fri i många länder och oliktänkande tystas, alltför ofta permanent. Även om det har förekommit framsteg under dessa sextio år, plågar kränkningar av de mänskliga rättigheterna fortfarande vår värld idag.

För att kunna informera er om den verkliga situationen i hela världen, ger detta avsnitt exempel på kränkningar av sex artiklar i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (Universal Declaration of Human Rights, UDHR):

ARTIKEL 3 – RÄTTEN ATT FÅ LEVA FRITT

”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

År 2007 dödades det uppskattningsvis 6 500 personer i väpnade konflikter i Afghanistan, av vilka nästan hälften var ej stridande civila som dödades av rebeller. Hundratals civilister dödades också i självmordsattacker av beväpnade grupper.

I Brasilien dödade polisen enligt officiella siffror minst 1.260 personer år 2007 – högsta antalet till dags dato. Alla händelserna rubricerades som ”våldsamt motstånd” och undersöktes ytligt eller inte alls.

I Uganda dör 1.500 personer varje vecka i flyktingläger. Enligt världshälsoorganisationen, WHO, har en halv miljon dött i dessa läger.

Vietnamesiska myndigheter tvingade åtminstone 75 000 drogmissbrukare och prostituerade in i 71 överbefolkade ”rehabiliterings”-läger, och klassificerade de tvångsomhändertagna som att de löpte ”hög risk” för att dra på sig HIV/AIDS men de gavs ingen behandling.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN