EFFEKTIVA VERKTYG FÖR UTBILDNING OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ATT ANVÄNDAS AV LÄRARE OCH ANDRA UTBILDARE

UTBILDARPAKETET ATT VÄCKA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL LIV

Utbildning är grunden och katalysatorn för att förändra situationen för de mänskliga rättigheterna i världen, men utbildare behöver effektiva material och verktyg som de kan använda för att enkelt integrera mänskliga rättigheter i sina läroplaner. Enade för mänskliga rättigheter har insett detta och har lösningen: Undervisningspaketet Att väcka mänskliga rättigheter till liv. Detta paket, som är gratis för lärare och utbildare överallt, är en resurs som hjälper dem att väcka begreppen om mänskliga rättigheter till liv och göra dem till verklighet i hjärta, sinne och handling hos dem som studerar ämnet.

Kunskap om problemet är första steget i att få människor att aktivt börja åtgärda det, och det här paketet har skapats för att erbjuda denna kunskap.

I paketet ingår:

  • En utbildarhandledning
  • Berättelsen om mänskliga rättigheter, en stark film som definierar mänskliga rättigheter för alla
  • Informativa häften
  • Frågor att diskutera
  • Uppgifter som kräver tillämpning av teorin
  • Ordförklaringar av termer, referensmaterial att skriva ut samt material online

Paketet är utformat för att användas på gymnasienivå och högre och för vuxenundervisning. Det kan användas som en fullständig kurs eller som kompletterande material i ett annat studieprogram.

Framgång från implementeringen av Enade för mänskliga rättigheters undervisningsmaterial:

”Tack för era godhjärtade insatser. Som utbildare tänker jag införa principerna om mänskliga rättigheter som en del av diskussionerna med mina klasser, så att de mänskliga rättigheternas värde inpräntas i eleverna och de blir en naturlig del av deras vardag. Återigen, jag gläder mig verkligen över att få ta del i det arbete som ni är så engagerade i.” – M.M., utbildare, Filippinerna

”Jag började använda en del av materialet i min kurs om globala sociala problem. Jag kommer att ge kursen igen och tänker införliva det i lektionsplaneringen. Programmet är mycket effektivt, eftersom det är en gräsrotsrörelse och innehåller videor och andra visuella hjälpmedel som på ett enkelt sätt förmedlar budskapet. Tack än en gång för att ni arbetar så hårt på att höja medvetenheten om mänskliga rättigheter.” – L.B., biträdande professor, Long Island, New York, USA

”Programmet är mycket effektivt, särskilt tack vare dvd:n och broschyren; det betyder så mycket i klassen och eleverna känner att hela världen berör dem.” – K.M., engelsklärare, Algeriet

”Innehållet passar perfekt med de delar av läroplanen som tar upp frihet och rättigheter.” – D.C., Sociologiska institutionen, Missouri Western State University, USA

”Jag märkte att programmet faktiskt vänder sig till elever. Vad jag tyckte var mycket värdefullt var bildmaterialet och exemplen som gavs i dvd:n. De försåg inte bara eleverna med information om mänskliga rättigheter utan visade också deras betydelse i vardagslivet. Den klass som detta material hittills har visats för har varit mycket lyhörda och visat att de förstod de centrala begreppen. Jag tänker införa ett löpande program för detta område.” – C.H., lärare, Kanada

”Vi håller på att införa läroplanen i klassrumsundervisningen eftersom den ingår i läroplanen för ett av våra samhällsorienterande ämnen för klass IX och X. Paketet jag fick från er var verkligen användbart. Det var ett mycket bra hjälpmedel i undervisningen. Med hjälp av paketet kunde jag förmedla mer information om mänskliga rättigheter och också om vår författning.” – N.G., lärare, Bhutan

LADDA NER »