VINTERN 2015NYHETSBREV

Mänskliga rättigheter i verksamhet
NÄR MEDKÄNSLA LEDER TILL BEFRÄMJANDE

I andra änden av spektrumet från ohyggliga brott mot mänskliga rättigheter av säkerhetsstyrkor i Colombia, undervisas Enade för mänskliga rättigheters Att föra mänskliga rättigheter till liv-läroplan av klassrumslärare över hela världen.

Patricia B., professor vid ett tekniskt institut i norra Mexiko, har genomfört Att föra mänskliga rättigheter till liv med 400 elever och rapporterar att utbildningserfarenheten har varit livsförändrande: ”Jag har använt materialet i tre av mina kurser. Jag undervisar olika rättigheter för Human Resources-klassen, Business Organization-klassen och Organizational Behaviour-klassen, där jag undervisar allihop. Jag har märkt förändringar i attityden och beteendet hos mina studerande sedan jag visade den första videon av programmet. Det berörde dem verkligen och fick dem att tänka och visa mer empati för andra. Eleverna är mer storsinta och intresserade av vad som händer omkring dem och de tolererar inte orättvisor mot andra.”

”[MINA ELEVER] ÄR MER STORSINTA OCH INTRESSERADE AV VAD SOM HÄNDER OMKRING DEM OCH DE TOLERERAR INTE ORÄTTVISOR MOT ANDRA.”

– Patricia B., professor på teknologiska institutet, Mexiko

Carmen A. är universitetsprofessor i Valladolid, Spanien. Efter att ha undervisat läroplanen Att föra mänskliga rättigheter till liv till lärarstuderande, skrev hon om förändringen hon observerat hos dem: ”Mina elever omprövade sitt beteende i klassrummet med en av sina lärare. De hade börjat se på saker på samma sätt som hon och skrev ett brev till henne och bad om ursäkt ...”

Professor Leisa F. undervisar sociologi vid California University där hon har använt programmet i sex kurser som omfattar 250 elever. Hon delar programmet med andra lärare. ”Det var en riktig tankeställare för eleverna och gav dem en ram att öka sin förståelse i ...”, sade hon. ”Det fick en del av dem att öppet tala om hur de genom att insistera på en av dessa rättigheter förändrade sitt liv.”DATUM
Förespråkande av mänskliga rättigheter 2015

20 februari: Världsdagen för social rättvisa

1 mars: Nolldiskrimineringsdagen

21 mars: Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering

6 april: Internationella dagen för idrott för utveckling och fred

20 juni: Världsdagen för flyktingar

30 juli: Internationella dagen mot trafficking av personer

21 september: Internationella fredsdagen

16 november: Internationella dagen för tolerans

10 december: Mänskliga rättigheternas dagHJÄLP TILL MED ATT GÖRA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL VERKLIGHET

Du kan omedelbart börja stödja den internationella saken för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER