Bli aktiv i kampen
för mänskliga rättigheter

1. Skriv en petition till din regering

Den Allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter är ett grundläggande och internationellt avtal om vad mänskliga rättigheter är och måste därför vara känd och tillämpas i hela världen. 

Gör din röst hörd. Gör utbildning i mänskliga rättigheter i skolor och universitet till en del av läroplanen. Du kan se till att de mänskliga rättigheterna lärs ut och efterfrågas av alla, genom att underteckna denna petition.

2. Skapa eller Dela en Länk till oss

Skapa en länk till oss (www.humanrights.com) från din organisations webbsajt eller undervisningsinstitution.

3. Starta en grupp

Vill du ta en aktiv roll när det gäller att inleda aktiviteter och främja de mänskliga rättigheterna i ditt samhälle eller ditt yrkesområde? Det mest effektiva du kan göra är att starta en grupp!

4. Starta petitionskampanjer

Från din avdelning kan du omedelbart sätta igång en petitionskampanj och skicka brev till lagstiftare och be dem att anta lagar för mänskliga rättigheter (och dessutom förhindra lagar som är skadliga för mänskliga rättigheter).

 

5. Skaffa exemplar av filmen Historien om de mänskliga rättigheterna och de samhällsinformerande annonserna om mänskliga rättigheter

Börja visa dessa filmer för vänner och kollegor.Specialutgåvor av häftena finns tillgängliga för ungdomar.

LADDA NER »
LADDA NER