”När allt kommer omkring, var börjar de mänskliga rättigheterna? På små ställen, nära hemmet – så nära och så små att de inte syns på några världskartor. Men ändå utgör de den enskilda individens värld; grannskapet där han bor; skolan eller högskolan där han studerar i fabriken, gården eller kontoret där han arbetar.”

– Eleanor Roosevelt
medlem av USA:s FN-delegation

BLI AKTIV I KAMPEN FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1. Skriv en petition till din regering

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är det grundläggande internationella avtalet om vad mänskliga rättigheter är, och måste därför vara känt och tillämpat i hela världen. 

Gör din röst hörd. Gör utbildning om mänskliga rättigheter i skolor och universitet till en del av läroplanen. Genom att skriva på denna petition kan du hjälpa till med att se till att varenda människa får lära sig sina mänskliga rättigheter och sedan kräver att de upprätthålls.

2. Skapa eller dela en länk till oss

Skapa eller dela en länk till oss (www.enadeformänskligarattigheter.se) från din egen eller din organisations eller undervisningsanstalts webbplats.

3. Starta en grupp

Vill du ta en aktiv roll när det gäller att inleda aktiviteter och främja de mänskliga rättigheterna i ditt samhälle eller ditt yrkesområde? Det mest effektiva du kan göra är att starta en grupp!

4. Starta petitionskampanjer

Du kan med din grupp omedelbart sätta igång en petitionskampanj och skicka brev till lagstiftare och be dem att anta lagar för mänskliga rättigheter (och dessutom förhindra lagar som är skadliga för mänskliga rättigheter).

5. Skaffa exemplar av filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter och infoannonserna om mänskliga rättigheter

Börja visa dessa filmer för vänner och kollegor. Specialutgåvor av häftena finns tillgängliga för ungdomar.

LADDA NER »