NYHETER

LÄRARE KALLAR ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR ”EN LÄRARES BÄSTA VÄN”

Under den nationella samhällskunskapskonferensen, erbjöd Enade för mänskliga rättigheter lärare från 45 amerikanska delstater material om mänskliga rättigheter.

I sin uppgift att förbereda eleverna att bli medborgare i en mångkulturell demokrati förlitar sig lärare i samhällskunskap på Enade för mänskliga rättigheter.

En av fyra elever som är inskrivna i en amerikansk skola utsätts regelbundet för mobbning. Resultatet: I USA skolkar 160 000 ungdomar från skolan varje dag för att undvika sina plågoandar. En av tio elever hoppar av skolan helt och hållet.

Det är ingen överraskning att lärare i samhällskunskap säger att de är på jakt efter sätt att stoppa mobbning – deras klassrum är en idealisk plats för att ta itu med det här problemet inom ramen för mänskliga rättigheter.

Lärare i samhällskunskap har dessutom i uppgift av Nationella rådet för samhällskunskap att hjälpa unga människor ”fatta väl underbyggda och motiverade beslut för allmänhetens bästa, som medborgare i ett kulturellt mångfaldigt, demokratiskt samhälle”.

Men många lärare undrar var de ska börja för att verkställa det ansvaret.

För att besvara dessa frågor och hjälpa lärare som står inför behovet av läroplansmaterial ordnade Ungdomar för mänskliga rättigheter (Youth for Human Rights – YHR) och dess moderorganisation, Enade för mänskliga rättigheter (United för Human Rights – UHR) en utställning år 2015 vid Nationella rådet för samhällskunskaps årliga konferens i New Orleans. Här erbjöd båda organisationerna professionellt och engagerande material till lärare för att ta itu med mobbning och det bredare ämnet mänskliga rättigheter.

Materialet gjorde omedelbart succé. En lärare, när han för första gången råkade på Ungdomar för mänskliga rättigheters utbildarpaket, vilka presenterades vid konferensen, kallade det för ”en dröm som gått i uppfyllelse”. En annan kallade det för ”en samhällskunskapslärares bästa vän”.

Ungdomar för mänskliga rättigheters undervisningspaket inkluderar en steg-för-steg-handledning, 24 häften av Vad är mänskliga rättigheter?, en koncis och kraftfull dokumentärfilm och 30 infoannonser som väcker FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna till liv. En lärare sammanfattade tankarna som uttrycktes av flera av hans kollegor med: ”Denna läroplan kommer att vara effektiv och användbar till 100 % i mitt klassrum.”

De specifika mänskliga rättigheterna som utforskas i detta program inkluderar ”Diskriminera inte” och ”Ingen tortyr” med slagkraftiga infoannonser som täcker den sociala dynamiken bland ungdomar. De tar också upp mobbning och våld.

Flera lärare tog entusiastiskt till sig det och införlivade omedelbart materialet om mänskliga rättigheter i sina presentationer under konferensen.

Lärare uppskattade också att få veta att Ungdomar för mänskliga rättigheter inte bara är ett effektivt verktyg, det ges till dem utan kostnad och de kan anpassa materialet för att passa deras specifika klassrum och elevernas behov. Flera lärare tog entusiastiskt till sig det och införlivade omedelbart materialet om mänskliga rättigheter i sina presentationer under konferensen.

De som redan var bekanta med programmet var ivriga att dela med sig av sina framgångar. En lärare sade att han uppskattade att mänskliga rättigheter presenteras i programmet som en ”samling grundläggande värden för mänskligheten”, vilket gör det möjligt för ungdomar att sätta dem i verket. Hans kollega tillade: ”Videorna var fantastiska. Mina elever tyckte verkligen om det!”

Lärarna som använder Ungdomar för mänskliga rättigheter-programmet gillade också att de kunde gå vidare till Enade för mänskliga rättigheter, med dess ingående läroplan för en mer mogen publik.

Även om programmen erbjuder inbyggda läroplan, finns det alltid utrymme för kreativitet. En lärare i samhällskunskap och spanska valde material på både spanska och engelska och planerar att använda materialet för att undervisa i spanska, samtidigt som eleverna också lär sig sina mänskliga rättigheter.VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Hjälp till med att göra mänskliga rättigheter till verklighet. Gå med i den internationella människorättsrörelsen genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Hjälp individer, lärare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som antogs av Förenta Nationerna år 1948. Mer än 60 år efter den överenskommelsen har dess löfte långt ifrån uppfyllts.

LADDA NER »
LADDA NER