NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

RADIO STÄRKER INDISKA UNGDOMAR SÅ ATT DE KAN FÖRÄNDRA SAMHÄLLET

Eleverna samarbetar för att skapa människorättsinnehåll för online-radio och utveckla de kommunikations- och ledarskapsfärdigheter som behövs för att bli aktivister utanför klassrummet.

Indiska ungdomar lär sig mänskliga rättigheter genom innovativa radioprogram online – inte som lyssnare utan som innehållsproducenter, under det att de tar fram och delar sina röster med världen.

Radio är det mest lättillgängliga mediet i världen – till och med bland missgynnade grupper. Då två av fem personer i de minst utvecklade länderna är analfabeter, utgör radio en effektiv plattform för människorättsundervisning för dem som behöver det som mest. Om dagens trender fortsätter kommer det att vara ungdomarna som blir lärarna.

UNESCO, på Världsdagen för radio 2015, förespråkade radio som produceras av ungdomar för ungdomar. ”Radio är framtidens medium. Den har en skyldighet att inkludera unga människor, inte bara som lyssnare utan som aktiva producenter och skapare av innehåll.”

Innovativa utbildare och icke-statliga organisationer beaktade denna uppmaning genom att överräcka mikrofonen och göra det möjligt för ungdomar att skriva och producera sina egna radioprogram.

Aruna Gali, en humanitetsförkämpe och utgivare inom digitala medier i Indien, utvecklade ”Skolradion” – en radiostation som sköts av ungdomar för ungdomar.

”Det ger dem en möjlighet att visa upp sina färdigheter, kunskap och kreativitet för världen”, säger Gali. Hon fann att detta sätt att stärka ungdomar passade naturligt med undervisning i mänskliga rättigheter, och hon använder sin plattform till att föra de 30 artiklarna i Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna till skolor och högskolor i delstaten Andhra Pradesh.

”Barn kan förstå sina rättigheter och skyldigheter och skapa en bättre värld.”

Eleverna skapar innehåll på egen hand. Hon ger dem ”Vad är mänskliga rättigheter?”-häften och de skapar pratshower och program om mänskliga rättigheter. De tacklar verkliga situationer gällande undervisning, miljön, barns rättigheter och jämställdhet mellan könen, och föreslår möjliga lösningar.

”Under radioproduktionen blir ungdomarna medvetna om samhällsfrågor och blir ansvarsfulla medborgare”, säger Gali. Programmet har redan kommit igång i 20 skolor och högskolor i åtta städer i Andhra Pradesh. ”Det här är bara början,” lovar hon. ”Barn kan förstå sina rättigheter och skyldigheter och skapa en bättre värld.”FAKTA

RADIOFRIHET

Det här är hur långt radions makt når för människorättsmedvetenhet och -undervisning.

51 000

RADIOSTATIONER

är verksamma över hela världen.

MER ÄN HÄLFTEN

AV VÄRLDENS BEFOLKNING

lyssnar på radio varje dag.

75 %

AV HUSHÅLLEN

i utvecklingsländer har tillgång till radio.

1/5

AV UNGA VUXNA

lyssnar på radionyheter och det är 25 % mer sannolikt att de lyssnar på radio online.

2 850%

ÖKNING

av intäkter från onlineradio på 10 år.DONERA

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER