Skriv på petitionen

Den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är det grundläggande internationella avtalet om vad mänskliga rättigheter är, och måste därför vara känt och tillämpat i hela världen.

Gör din röst hörd. Gör utbildning om mänskliga rättigheter i skolor och universitet en del av läroplanen. Du kan hjälpa till att få de mänskliga rättigheterna inlärda och krävda av alla, genom att underteckna detta upprop.