Förkämpar för mänskliga rättigheter

Tjugosju miljoner människor lever i slaveri – mer än dubbelt så många som under slavhandelns ”glansdagar”. Och över en miljard vuxna kan inte läsa. Med tanke på omfattningen av kränkningarna av mänskliga rättigheter – och de som angetts i avsnittet Kränkningar av mänskliga rättigheter på denna webbsajt är bara en liten del av hela bilden – är det inte förvånande att 90 % av alla människor inte kan ange mer än tre av sina trettio rättigheter.

När det är så många som inte känner till sina mest grundläggande rättigheter, vem skall då se till att mänskliga rättigheter främjas, skyddas och blir verklighet?

För att besvara den frågan kan vi hämta inspiration från dem som gjorde en stor insats och hjälpte till att skapa de mänskliga rättigheter som vi har idag. Dessa människorättsförkämpar försvarade mänskliga rättigheter därför att de insåg att fred och framsteg aldrig kan uppnås utan dem. Var och en av dem förändrade världen på ett betydande sätt.

När Martin Luther King kämpade för färgade människors rättigheter i Förenta staterna på 1960-talet, förklarade han: ”Orättvisa varhelst den förekommer, är ett hot mot rättvisa överallt.”

Den store förespråkaren för fredligt motstånd mot förtryck, Mahatma Gandhi, beskrev icke-våld som ”den största kraft som mänskligheten har till sitt förfogande. Den är mäktigare än det mäktigaste förstörelsevapen som skapats genom människans sinnrikhet.”

I sin intensiva kamp mot religionsförföljelse i 1700-talets Frankrike, skrev Voltaire: ”Jag ogillar vad du säger, men jag skulle dö för din rätt att säga det.”

Thomas Jefferson, inspirationskällan och den främste upphovsmannen till den amerikanska oavhängighetsförklaringen sade: ”Omsorg om människans liv och lycka och inte förstörelse av dem, är det främsta och enda berättigade målet för gott styrelseskick.”

Det finns de som, genom tanke och handling, har gjort saker som har förändrat vår värld. Bland dem finns följande humanitärer, var och en av dem en kraftfull och effektiv förespråkare och var och en av dem en inspirationskälla för alla som idag engagerar sig i de allmängiltiga rättigheternas sak:

Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Eleanor Roosevelt (1884 –1962)

César Chávez (1927–1993)

Nelson Mandela (1918 –2013)

Martin Luther King (1929 –1968)

Desmond Tutu (1931–2021)

Oscar Arias Sánchez (f. 1940)

Muhammad Yunus (f. 1940)

José Ramos-Horta (f. 1949)

LADDA NER »