NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

FÖR ATT FÅ BUKT MED MOBBING BILDAS PARTNERSKAP MED MEXICOS LEDARE FÖR SPECIALLÄRARE

Verkställande chefen för Ungdomar för mänskliga rättigheter i Mexico, Ernesto Hurtado Ruiz, utbildar lärare och pedagoger till att leverera undervisning i mänskliga rättigheter.

 

Ungdomar för mänskliga rättigheter Mexico samarbetar med departementet för särskild utbildning och utbildar 700 lärare i att ge föredrag om mänskliga rättigheter till mer än en miljon skolelever.

Mexikanska ungdomar upplever effekterna av landets sociala problem i form av mobbing. Idag har mobbing nått alarmerande omfattning på alla nivåer av Mexicos utbildningsväsen. Specifikt i landets högstadier stiger statistikerna för mobbing; det rapporteras att sex av tio elever utsätts för våld i skolan.

Barn med funktionshinder eller någon typ av fysiskt problem är särskilt utsatta för diskriminering och mobbing. Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHR, Youth for Human Rights) Mexico strävar efter att få bort detta beteende genom att höja människors medvetenhet och få ut budskapet om universella mänskliga rättigheter till föräldrar, lärare, rektorer och skolor i hela landet.

Därför undertecknades ett avtal mellan Martha Valdes Cabello, chefen för särskild utbildning vid Mexicos utbildningsdepartement, och Ungdomar för mänskliga rättigheter i Mexico.

Med överenskommelsen på plats, började YHR med att ge åtta seminarier till skolinspektörer – sammanlagt 700 personer som lärde sig hur man höjer medvetenheten om mänskliga rättigheter med hjälp av programmets lektioner och material. Dessa inspektörer representerar i sin tur 3 500 lärare över hela landet i 3 007 grundskolor.

Dessutom utbildade YHR Mexico 380 socialarbetare i mänskliga rättigheter under ledning av Mexico Citys utbildningsdepartement.

All utbildning har ett enda mål: att rusta lärare på alla nivåer för att lära Mexicos ungdomar hur de ska försvara sina rättigheter och respektera andras rättigheter. För att uppnå detta i skolorna, utbildar inspektörerna som utbildades sina lärare vid låg- och mellanstadieskolor, och de lärarna levererar i sin tur programmet till sina elever.

Lärare inspirerades av materialets kvalitet och presentationen. ”Idag var jag en av cheferna som fick utbildning för att främja mänskliga rättigheter. Tack för informationen vi fick, de välgjorda verktygen, och materialet vi fick, men särskilt för det hopp och den motivation som det gav oss. Jag undertecknade mitt löfte och jag ansluter mig till strävan att främja, försvara och bevara mänskliga rättigheter i min skola, familj och i samhället.” En rektor berättade för YHR Mexicos verkställande chef Ernesto Hurtado Ruiz att hon i flera månader hade funderat över hur man skulle hantera mobbingproblemet. Hon sade att föreläsningen hon deltog i under YHR-utbildningen var hennes ”Jag hittade det!”-ögonblick – när hon insåg att hon hade hittat lösningen.ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Firar 70 år med att veta våra rättigheter

Mänskliga rättigheter-paneler, som den här i Genève i Schweiz, höjer medvetenheten.

I år firar avdelningar av Enade för mänskliga rättigheter och Youth for Human Rights International världen över 70 år med den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR, Universal Declaration of Human Rights) som utfärdades av Förenta Nationerna år 1948.

Eftersom detta enastående dokumentet klart och tydligt uttrycker de 30 omistliga mänskliga rättigheter som vi alla har, är den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna en guide för alla länder för att informera allmänheten om vilka deras rättigheter är, så att de kan respektera, skydda och upprätthålla dem för sig själva och andra.

Under hela detta år kommer vi att upplysa miljontals fler genom våra evenemang, audiovisuella resurser, namninsamlingsaktiviteter, seminarier, paneler, konsttävlingar och tv-program. Detta är den perfekta tidpunkten att starta din egen avdelning av Ungdomar för mänskliga rättigheter eller Enade för mänskliga rättigheter. Med vårt material kan du hjälpa till att främja detta initiativ för jämlikhet, tolerans, respekt och fred.

Kontakta oss och låt oss veta dina planer.ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER