NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

INTERVJU MED EN FÖRESPRÅKARE FÖR ETT STABILARE IRAK

Issa Suffy, programchef för Alliansen för fred och mänskliga rättigheter (längst till höger, vänd mot kameran) ger utbildning i mänskliga rättigheter i Kurdistan.

Mitt i kaoset bringar Issa Suffy förnuft genom att lära ut den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Kurdistan är en kulturell region som täcker delar av Turkiet, norra Irak, delar av Iran och norra Syrien. Mitt i tumultet i den irakiska delen av Kurdistan finns Issa Suffy, programchef och utbildare för organisationen Alliansen för fred och mänskliga rättigheter och medlem av FN:s hjälpmission.

När Issa upptäckte Enade för mänskliga rättigheters material fann han precis vad han behövde för att undervisa sitt folk om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR). I sitt arbete samarbetar han med FN:s kontor för mänskliga rättigheter, UNICEF och UNOPS (United Nations Office for Project Services) för att integrera principerna för mänskliga rättigheter i det kurdiska samhället.

”Alla skikt i det irakiska samhället måste förstå bestämmelserna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”, säger Issa, ”och hur dessa internationella normer påverkar regeringar och enskilda personer.”

När man frågar vad som driver honom att ta itu med det här ämnet, säger han: ”Mitt arbete motiveras av det faktum att jag bor i Irak och sedan jag föddes har jag sett tre krig som fått mig att ställa mig frågan: ’Vad är anledningarna till allt detta våld, och hur kan vi stoppa det?’ En av de situationer jag vill hantera genom utbildning i mänskliga rättigheter är det faktum att erkänna och acceptera skillnader i ett mycket komplicerat samhälle som Irak – som är fullt av olika etniska och religiösa grupper – är inte en del av vår kultur.

Jag vill etablera positiva personliga relationer som inte är undertryckande och lösa konflikter utan våld. Jag vill åstadkomma förändring i samhället och få folk att ta ansvar och delta i beslut som innebär deltagande, planering och beslutsfattande.”

Han utvecklar det ytterligare och säger: ”Mänskliga rättigheter borde vara den tredje källan till lag i Irak och i varje demokratiskt samhälle, något som ligger till grund för allas grundläggande utbildning, tillsammans med att man lär sig läsa och skriva.”

Han upptäckte UHR-materialet när han sökte på nätet efter en beskrivning av den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och stötte på webbplatsen humanrights.com, som han beskriver som en skatt. ”Jag laddade ner videorna och levererade 17 utbildningsperioder, huvudsakligen till poliser av olika rang. Jag beställde undervisningspaketet och jag var så glad att jag började sätta upp affischerna överallt. Jag satte upp dem på väggarna för att visa de studerande som kom in till lektionen. Det var så jag började använda materialet.”

”Ni är den enda organisation som täcker den här typen av ämne, och ni är den enda organisation som går in i detalj på varje artikel i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna för att visa den.”

Vid den tidpunkten var hans material på engelska, men år 2016 fick han sitt första Enade för mänskliga rättigheter-material på arabiska och kurdiska. ”Sedan jag fick det kurdiska materialet har jag lyckats utbilda underrättelseofficerare till att vara människorättsundervisare i deras akademi, och jag lyckades ändra mina kollegors synpunkt på hur man använder den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna så att det gynnar dem och att ändra beteendet hos deras arbetskamrater och befattningshavare.”

Sedan dess har han arbetat med den kurdiska regionala regeringen och utbildat ytterligare säkerhetsofficerare och officerare vid vägspärrar och befattningshavare så att de vet ”hur man handskas med invånarna i den kurdiska regionen och turister på ett likvärdigt och humanitärt sätt”.

Issa uttrycker vad han uppskattar om Enade för mänskliga rättigheter, med: ”Ni är den enda organisation som täcker den här typen av ämne, och ni är den enda organisation som går in i detalj på varje artikel i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna för att visa den.”ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER