NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

ALABAMAS JUNIOR ROTC OCH UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER SKAPAR ANSVARSFULLA MEDBORGARE

Enade för mänskliga rättigheter presenterar undervisningsmaterial för mänskliga rättigheter till 92 instruktörer i Junior ROTC från hela Alabama.

 

Med undervisning i mänskliga rättigheter växer Alabamas JROTC-kadetter upp och blir till goda medborgare, och därmed trotsar de uppfattningen att deras åldersgrupp är den bortkopplade ”jag-generationen”.

”Dagens tonåringar och ungdomar är mer självupptagna än någonsin, och det är kanske med rätta som de kallas för jag-generationen. Medan dagens 15- till 25-åringar är de första att växa upp med avancerad teknik och internet alltid till hands, verkar det som om de inte använder något av dessa medel för att skapa en arbetsmoral eller någon som helst meningsfull framgång”, står det i en amerikansk tidning.

Detta är den utmaning som Junior Reserve Officers Training Corps (JROTC), ett ledarskapsprogram för ungdomar som sponsras av Förenta staternas försvarsmakt, står inför när de försöker förverkliga sitt syfte att ingjuta hos elever medborgarskapsanda, personligt ansvarstagande och en känsla av prestation.

När en av flottans JROTC-instruktörer i Alabama stötte på Ungdomar för mänskliga rättigheter, insåg han att han hade något som passade perfekt. Det var ett program som fick elever att bli intresserade av livet och världen omkring dem, och lärde dem att bli ledare och tillgångar för samhället. Detta ledde till en inbjudan till Enade för mänskliga rättigheter att hålla ett seminarium för hans kadetter.

Överstelöjtnant Robert Barrow, JROTC-direktören för Mobile County, deltog i seminariet och då han gillade vad han såg bjöd han in Enade för mänskliga rättigheter till sitt nästa county-möte för att utbilda hans instruktörer på läroplanen.

Enade för mänskliga rättigheter återvände till Alabama och utbildade alla 40 JROTC-instruktörerna i Mobile County. De nyutbildade instruktörerna satte igång direkt. En ringde Enade för mänskliga rättigheter nästa morgon för att berätta att han redan hade presenterat läroplanen för 30 lärare i hans skola. De ville alla ha programmet och han undrade om han kunde få 45 Ungdomar för mänskliga rättigheter-undervisningspaket till nästa vecka.

Överstelöjtnant Barrow ökade på farten genom att bjuda in Enade för mänskliga rättigheter till delstatskonferensen för Alabamas JROTC – han ville att Ungdomar för mänskliga rättigheter skulle införas i hela delstaten. Där utbildade Enade för mänskliga rättigheter 92 instruktörer till, minst en för varje high school med ett JROTC-program i delstaten.

Dessa instruktörer återvände till sina respektive skolor och började leverera, där de skräddarsydde programmet just för sina klasser. Till exempel så tar en instruktör upp, när hon går igenom en lektion med eleverna, aktuella händelser i världen som berör rättigheten som tas upp. Ännu en instruktör bjuder in elever från två närliggande ”systerskolor” till regelbundna lektioner om mänskliga rättigheter som han håller för sina kadetter.

Och hur var det med dessa ”självupptagna” ungdomar som saknade arbetsmoral? Så här säger en kadett: ”[JROTC och Ungdomar för mänskliga rättigheter] motiverar en att uppnå sin potential att bli den bästa medborgaren och personen man kan bli. Jag har lärt mig att arbeta hårt och driva på mig själv. Båda dessa program – tillsammans – skapar fantastiska människor.”ATT VIDTA ÅTGÄRDER
Få ut budskapet genom konferenser

En konferensdeltagare lär sig om Ungdomar för mänskliga rättigheter-programmet och erbjuds gratis material.

Konferenser är en perfekt chans att nå likasinnade organisationer. Enade för mänskliga rättigheter-avdelningar deltar i konferenser runtom i världen och bemannar resursmonter. Konferenser finns för allt från dem för SO-lärare till symposier om människohandel, där vi tillhandahåller gratis undervisningsmaterial och träffar och samarbetar med andra ledare inom området mänskliga rättigheter.

Till exempel så skötte ett team av Enade för mänskliga rättigheters frivilliga en monter under den årliga konferensen för ett nationellt råd för SO-ämnen och nådde 430 lärare från hela USA, som tyckte att materialet var ovärderligt.

En lärare som besökte montern sade: ”Som samordnare för SO-lärare får jag ofta frågan: ’Vilket material borde jag använda för att undervisa om mänskliga rättigheter?’ Jag berättar alltid för dem om ert material. Jag säger att ingenting går upp emot er läroplan för mänskliga rättigheter. Det är helt enkelt det bästa som finns.”

Kontakta oss om du skulle vilja bemanna en Enade för mänskliga rättigheter-monter.DONERA

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper och förenar individer, pedagoger, organisationer och myndigheter i alla delar av världen för att göra folk mer medvetna om Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER