NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

HEM TILL PORTUGAL FÖR ATT LÄRA UT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Claudia Fernandes, som är uppvuxen i Brasilien, och hennes son verkar för främjandet och undervisningen av mänskliga rättigheter i sitt hemland Portugal.

Ett mor och son-team av människorättsförkämpar och -utbildare anammar YHRI-kampanjen.

Claudia Fernandes, som är född i Portugal och växte upp i Brasilien, hade en mycket mångkulturell uppväxt, vilket formade hennes syn på livet. Hennes mor inspirerade henne att utföra frivilligarbete, och därmed växte det fram en passion för att hjälpa andra. Hon har bott i sju länder, vilka ytterligare utvidgade hennes tolerans av olika synpunkter. Efter universitetsutbildning i Portugal flyttade hon till USA.

När hon bodde i Amerika blev behovet av människorättsundervisning en verklighet för henne när hennes dotter, som då var sex år gammal, mobbades i skolan. Inte bara gjorde läraren inget åt det, utan bidrog till det. När hon fann YHRI startade Claudia stiftelsen Incubator of Young Leaders for Human Rights tillsammans med sin son, för att främja etiskt, ansvarsfullt och stödjande ledarskap. ”Mänskliga rättigheter är makt”, säger Claudia. ”Men det är viktigt att inte bara känna till mänskliga rättigheter, utan också att lära ut dem till andra.”

Efter att hon och hennes son deltog i 2016 års internationella människorättstoppmöte i New York inspirerades hon till att göra mer med YHRI. Hon flyttade tillbaka till Portugal och startade ett människorättsprojekt hos de lokala myndigheterna i Porto-området i norr. Syftet var att främja jämlikhet och icke-våld i skolorna. I projektet ingick skolseminarier och människorättsevent.

Hon har nu fått grönt ljus att utbilda lärare så att de kan fortsätta att leverera till sina elever. ”Om man lyckas med att lära barn tillräckligt väl kan man förändra framtiden”, var slutsatsen Claudia drog.VI VILL verkligen ATT DU HÖR AV DIG

Enade för mänskliga rättigheter- och Ungdomar för mänskliga rättigheter-materialet är gratis för de som använder det för att lära sig sina egna rättigheter och för att lära ut dem till andra. Här är vad några sade när de gjorde sin beställning:

SO-LÄRARE, KANADA

Jag skulle vilja använda detta material för att ingående täcka varje mänsklig rättighet med min SO-klass i åk 9. Jag gillar affischerna på grund av vad de visar och de olika lektionerna som tillhandahålls. Jag anser att mina elever skulle ha stor nytta av denna resurs.

JURIDIKSTUDERANDE, BRASILIEN

Jag är 21 år gammal och studerar juridik. Sedan jag var 18 år gammal har jag arbetat som volontär i internationella icke-statliga organisationer. Jag träffade människor från många länder och har alltid gett dem information om mänskliga rättigheter och att respektera andras olikheter. Jag anser att undervisning är sättet att förändra världen till det bättre. Jag vill bli lärare och hjälpa människor att göra skillnad. Jag kan se att Enade för mänskliga rättigheter skulle göra det möjligt att hjälpa gymnasieelever förstå sina rättigheter och assimilera dem för att utveckla kritiskt tänkande.

CHEF FÖR SAMARBETE MELLAN FRIVILLIGORGANISATIONER, MALAWI

Vi fokuserar på att kämpa för barns och ungdomars rättigheter. I vår forskning upptäckte vi att de flesta ungdomarna och barnen i Malawi utsätts för kränkningar av mänskliga rättigheter i form av barnarbete, att inte få medicin när de är sjuka, barnäktenskap, tortyr och annan grym, omänsklig behandling. Vi vill därför samarbeta med er så att vi kan lära oss mer om ungdomars och barns rättigheter.

LÄRARE, SOUTH CAROLINA

Snälla skicka mig exemplar av häftet Vad är mänskliga rättigheter? för alla mina elever. Jag har cirka 180 elever och jag anser att det här vore en bra sak för de att få ut av undervisningen.

UTBILDARE FÖR NÄROMRÅDET, NIGERIA

Jag planerar att träffa 50 ungdomar i mitt område, visa dem videorna och leverera läroplanen ni tillhandahåller.FAKTA

Siffror över FN:s allmänna förklaring

Vid 70-årsdagen av förklaringen om de mänskliga rättigheterna, låt oss titta på sifforna.

18

MEDLEMMAR

av politiska, kulturella och religiösa bakgrunder ingick i kommissionen som tog fram den allmänna förklaringen

70

ÅR

med den allmänna förklaringen som det främsta dokumentet för att definiera, skydda och upprätthålla mänskliga rättigheter

500+

SPRÅK

som den allmänna förklaringen har översatts till, vilket gör det till världens mest översatta dokument

193

MEDLEMMAR

upprätthåller den allmänna förklaringen som FN:s plattform för världsfred

48

NATIONER

skrev under den ursprungliga förklaringen för att ratificera den 1948ÅTERSTÄLLER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER