Om oss

Enade för mänskliga rättigheter (Enade för mänskliga rättigheter, UHR) är en internationell, ideell organisation som arbetar för att införa Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Dess medlemmar består av individer, pedagoger och grupper i hela världen, som aktivt sprider kunskapen om och skyddar de mänskliga rättigheterna på hela mänsklighetens vägnar.

Dess syfte är att tillhandahålla undervisningsresurser och aktiviteter om mänskliga rättigheter, vilka informerar, hjälper och enar individer, pedagoger, organisationer och myndighetsorgan för att sprida och införa den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna på varenda nivå i samhället.

Enade för mänskliga rättigheter grundades vid Den allmänna förklaringens 60-årsjubileum, samtidigt som det förekom ständiga kränkningar över hela världen, vilket går stick i stäv mot både andan och syftet bakom artiklarna om alla mänskliga rättigheter. Detta var det första dokument i sitt slag som någonsin hade ratificerats av många länder gemensamt. Undersökningar har visat att de flesta människor bara har en begränsad förståelse av mänskliga rättigheter. Förklaringen innehåller de trettio rättigheter som tillsammans utgör grunden för en civilisation där alla människor åtnjuter alla de friheter som de har rätt till och där nationer kan samexistera i fred.

LADDA NER »