NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

YHRI:s UNDERVISNINGS­VÄRLDSTURNÉ BESÖKER SJU LÄNDER

Ungdomar för mänskliga rättigheters 15:e årliga undervisningsvärldsturné reste 5 600 mil runtom i världen, inklusive i Costa Rica (överst), Gambia med landets president (nederst till vänster) och Kambodja med människorättskommittén (nederst till höger).

Ungdomar för mänskliga rättigheters 15:e årliga undervisningsvärldsturné reste 5 600 mil genom sju länder.

I 15 år har ordförande för internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter, dr Mary Shuttleworth, varje år rest världen över under sin undervisningsvärldsturné. Årets resa på 5 600 mil genom sju länder gjordes för att fira 70‑årsdagen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (UDHR), som antogs den 10 december 1948.

Turnén inleddes i Costa Rica, där evenemang hölls i tre skolor där YHRI-pilotprojekt infördes. Möten hölls med viceministeriet för fred och ungdomsrådet för att göra upp planer på hur det kunde införas på nationell nivå, och allt stöddes av mottagaren av Nobels fredspris och Costa Ricas tidigare president, dr Óscar Arias Sánchez, och hans fru Suzanne Fischel.

Turnén reste sedan över Atlanten till Gambia. Där välkomnades teamet av president Adama Barrow. De levererade workshopar i skolor och höll möten med statstjänstemän, inklusive utbildningsministeriet, ministeriet för ungdomar och idrott och det nationella ungdomsrådet för att få till stånd rikstäckande anammande av de 30 artiklarna i den allmänna förklaringen. En presskonferens tillkännagav besöket över hela landet.

De reste sedan ännu längre österut till Indien för det 6:e årliga regionala sydasiatiska toppmötet. Dessutom bildades nya samarbeten och planer gjordes upp för ännu ett år av extraordinär människorättsundervisning i hela Sydasien. Turnén begav sig sedan ännu längre österut till Taiwan för det 6:e årliga toppmötet om mänskliga rättigheter i Asien-Stillahavsregionen. Det tre dagar långa evenemanget inkluderade ungdomsdelegater från Argentina, Indien, Japan, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, USA och naturligtvis Taiwan.

Turnén anlände till Kambodja, där dr Shuttleworth och hennes team togs till Dödens fält i Kambodja, där mer än en miljon människor hade mördats och begravs av Röda khmerernas regim på 1970-talet. I skarp kontrast såg däremot dr Shuttleworth förändring och hopp om en ny morgondag där man respekterar mänskliga rättigheter när hon hade möten med Kambodjas människorättskommitté och på kontoren för justitieministeriet, utbildningsministeriet, ministeriet för ungdomar och idrott samt andra organ, allt för att diskutera verkligt införande av människorättsundervisning i landet.

Årets resa på 5 600 mil genom sju länder gjordes för att fira 70‑årsdagen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Sedan från uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter till mer subtila, men ändå precis lika allvarliga överträdelser, anlände teamet till USA för det första nordamerikanska regionala toppmötet. Det inbegrep en Körsbärsträdskonsert för mänskliga rättigheter på trappan till Lincoln Memorial där 30 frivilliga delade ut mer än 4 500 exemplar av häftet Vad är mänskliga rättigheter? Resan hedrades med att man hissade USA:s flagga över Capitol Hill.

Turnén slutade i Mexiko för det 4:e regionala latinamerikanska toppmötet, som guvernören i delstaten Puebla och institutionen för den integrerade utvecklingen av familjen sponsrade. Världsturnéns sista evenemang visades på TV Azteca och Informativo TV.

Totalt sett hölls 28 evenemang i sju länder med 53 nyhetsinslag i nationell och internationell media, samtidigt som man spred budskapet om behovet av att grundläggande undervisning i mänskliga rättigheter ska påbjudas i alla nationer.SKYDDA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER