Rapportera kränkningar
av mänskliga rättigheter

Du kan – och bör – rapportera kränkningar av mänskliga rättigheter. Även om de inte åtalas, kan publicitet eller utsikten att de kan bli undersökta ha en hämmande inverkan på förövarna. 

  1. Ange de specifika artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som har kränkts. 
  2. Ange fakta, så långt det är möjligt, i kronologisk ordning.
  3. Inkludera datum, tid och plats för händelserna; förövarnas namn och ställning; platsen för kvarhållande, om detta är tillämpligt; namn och adress för alla vittnen samt andra viktiga detaljer. 

Organisationer att rapportera till:

 

 

LADDA NER »