GÅ MED I ETT TEAM

Enade för mänskliga rättigheter- och Ungdomar för mänskliga rättigheter-avdelningar är verksamma över hela världen och upplyser människor om deras mänskliga rättigheter. Du kan ta en aktiv roll när det gäller att främja mänskliga rättigheter i ditt samhälle eller yrkesområde. För att gå med i en lokal människorättsavdelning eller starta en grupp i din stad, kontakta oss genom detta formulär så kommer vi att sätta dig i kontakt med närmaste avdelning eller hjälpa dig skaffa de verktyg du behöver för att starta en egen. Ge oss så mycket information som möjligt om dina intressen, eller eventuella aktiviteter som du för närvarande deltar i, så att vi kan hjälpa dig komma igång.

GÅ MED I ETT TEAM

Steg 1 / 4

Steg 2 / 4

Personuppgifter:

  • Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Steg 3 / 4

Din kontaktinformation:

Steg 4 / 4

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@humanrights.com. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.

TACK!

Ditt formulär har mottagits och du kommer att få ett svar omgående.