NYHETERGÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER TILL EN GLOBAL VERKLIGHET

FÅR LIV ATT VÄNDA I WASHINGTON, DC:S TUFFASTE DISTRIKT

Människorättshjälten i Washington, DC – Travis Ellis – sprider de 30 artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna till alla, vart han än går.

Travis Ellis använder sin egen erfarenhet med brott och droger, och dessutom kunskapen om de mänskliga rättigheterna, för att hjälpa till att förändra DC:s framtid.

Washington, DC:s mordstatistik har mer än fördubblats på bara fyra år, vilket fått DC-ledare att kalla trenden för en ”kris”. Men det räcker inte med att bara gripa förövarna, när hälften av de som senare blir frigivna hamnar bakom galler igen inom tre år. Dessa ”återvändande medborgare” har ofta svårt att hitta bostäder och anställning, och istället vänder de sig till brott och fängelse.

Men nu har de Travis Ellis, en 30-årig kristen pastor, hiphopartist och människorättsentusiast i Washington, DC. Under sin uppväxt i distrikt 7 och 8 blev Ellis redan vid 13 års ålder inblandad i ett liv av droger, gäng och brott. Men alltihop hann ifatt honom när han var 18, då en nära-döden-upplevelse fick honom att hamna på sjukhus i ett vegetativt tillstånd.

Han återupplivades med ett nytt syfte av biskop Dwayne E. Stewart Sr., från Gospel Truth Life Changing Ministries. Travis blev präst år 2008 och vigde sitt liv åt att hjälpa andra ta sig bort från gatorna. Han gjorde gemensam sak med Warees Majeed och Sadiq Ali, MBA, för att bilda Yaay Me – en grupp som hjälper fattiga ungdomar – och har även arbetat med Millionaire Manners Academy. Ellis säger: ”Jag gör det jag gör nu bara för att vara en inspirationskälla för någon annan – önskan att inspirera.”

År 2015 upptäckte Ellis YHRI:s material, som passade perfekt med hans pågående arbete. Han och hans team började med fokus på återvändande medborgare och hjälpte dem att inte bara lära sig färdigheter som behövs för att skaffa jobb och hitta någonstans att bo, utan även för att återuppbygga deras känslomässiga, mentala och sociala hälsa.

En viktig mänsklig rättighet han betonar i seminarier är artikel 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, ”Rätten till liv”, och inte bara för de återvändande medborgarna utan även för andra människors liv. Artikel 2, ”Diskriminera inte”, är särskilt träffande, då 10 procent av DC-befolkningen är afroamerikaner, men afroamerikaner utgör 89 procent av de som blir frigivna från fängelset. Ellis demonstrerar artikel 26, ”Rätten till utbildning”, genom att hjälpa återvändande medborgare få den utbildning de behöver för att skaffa sig bra jobb.

”Jag känner att jag har uppnått att få människor att framgångsrikt integreras i samhället igen efter att ha varit borta i ett antal år”, säger Ellis. ”Jag tror att kunna se dem övervinna utmanande beteende och komma på ett sätt att lyckas är det mest givande med mitt arbete.”

”Jag gör det jag gör nu bara för att vara en inspirationskälla för någon annan – önskan att inspirera.”

År 2018 hjälpte Ellis team DC-borgmästarens kontor att utveckla Pathways-programmet, en 12 veckor lång kurs för återvändande medborgare. De utvecklade dessutom en kurs för Marylands Evening Reporting Center för villkorligt frigivna ungdomar. Sedan besökte de även sommarläger i samarbete med DC:s bostadsmyndighet, program efter skolan med DC Promise Neighborhoods Initiative och ger sig ut på gatorna med Cure the Streets-programmet.

När det gäller de som gör DC-borgmästarens Pathways-program har den vanliga 60-procentiga återfallsfrekvensen störtdykt till endast 6 procent bland de utexaminerade.

Och Ellis har alltid med sig YHRI-materialet, oavsett vilka grupper han når ut till. Han har redan berört 10 000 ungdomars och vuxnas liv i fyra distrikt i Washington, DC och i delstaterna Maryland och Virginia.SKYDDA DERAS RÄTTIGHETER

Du kan omedelbart börja stödja den internationella rörelsen för mänskliga rättigheter genom att bli medlem i Enade för mänskliga rättigheter. Enade för mänskliga rättigheter hjälper individer, utbildare, organisationer och myndigheter i alla delar av världen att göra folk mer medvetna om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

LADDA NER »
LADDA NER