Kort historik
om mänskliga rättigheter

Kyros-cylindern (539 f.Kr.)

Påbuden Kyros lät utfärda om mänskliga rättigheter var inskrivna i akkadiska språket på en bränd lercylinder.
Kyros den store, den första kungen av Persien, befriade slavar i Babylon, 539 f.Kr.
Kyros den store, det antika Persiens förste kung och hans arméer erövrade staden Babylon, år 539 f.Kr. Men det var hans nästa handling som utgjorde ett stort framsteg för människan. Han befriade slavarna, förklarade att alla människor hade rätt att välja sin egen religion, och fastslog att alla raser var jämlika. Dessa och andra förordningar dokumenterades på det akkadiska språket med kilskrift, på en cylinder av bränd lera.

Detta gamla dokument, som idag är känt som Kyros cylinder, har nu erkänts som världens första dokument om mänskliga rättigheter. Det har översatts till Förenta Nationernas alla sex officiella språk och dess stadgar motsvarar de fyra första artiklarna i den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Spridningen av mänskliga rättigheter

Från Babylon spred sig idén om mänskliga rättigheter snabbt vidare till Indien, Grekland och så småningom till Rom. Där uppstod begreppet ”naturliga lagar” eftersom man observerade att människor hade en tendens att följa vissa oskrivna lagar under livets gång, och romerska lagar baserade sig på rationella idéer som kunde härledas från sakernas natur.

De dokument som garanterar individuella rättigheter som till exempel Magna Charta (år 1215), Petition of Right (1628), Förenta staternas författning (1787), den Franska förklaringen om människans och medborgarens rättigheter (1789), och USA:s Bill of Rights (1791) är de skrivna föregångarna till många av dagens dokument om mänskliga rättigheter.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN