Förenta nationerna, fastslog i sina stadgar vid bildningen 1945, att dess uppgift var att ”rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid har fört omätlig sorg till mänskligheten, och att tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor och för nationer stora som små.”

Speciella dagar som FN uppmärksammar

FN har avsatt vissa dagar varje år för att uppmärksamma både allmänna och specifika människorättsfrågor.

Januari
27 januari: International Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust (Internationella dagen till minne av offren för Förintelsen)

Februari
20 februari: Världsdagen för social rättvisa
21 februari: Internationella modersmålsdagen

Mars
8 mars: Internationella kvinnodagen
21 mars: Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering
22 mars: Internationella vattendagen
23 mars: Internationella dagen för meteorologi
25 mars: Internationell minnesdag för slaveriets offer och den transatlantiska slavhandeln

April
2 april: Den internationella autismens dag
4 april: Internationella dagen för minröjare
7 april: Världshälsodagen
23 april: Internationella dagen för böcker och copyrights

Maj
3 maj: Världsdagen för pressfrihet
8–9 maj: Minnesdag och försoning för dem som förlorade livet under andra världskriget
15 maj: Internationella familjedagen
17 maj: Telekommunikationens och informationsamhällets dag
21 maj: Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
22 maj: Internationella dagen för biologisk mångfald
29 maj: Internationella dagen för FN:s fredsbevarande styrkor
31 maj: Världsdagen mot tobak

Juni
4 juni: Internationella dagen för oskyldiga barn som blivit offer för aggression
17 juni: Världsdagen för bekämpning av ökenspridning och torka
20 juni: Internationella flyktingdagen
23 juni: Förenta nationernas allmännyttiga dag
26 juni: Internationella dagen mot narkotikamissbruk och narkotikasmuggling
26 juni: FN:s internationella dag för stöd till tortyroffer

Juli
5 juli (första lördagen): Internationella dagen för företag
11 juli: Världsbefolkningens dag

Augusti
9 augusti: Internationella dagen för världens ursprungsbefolkningar
12 augusti: Internationellla ungdomsdagen
23 augusti: Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande

September
8 september: Internationella läs- och skrivkunnighetsdagen
15 september: Internationella demokratidagen
16 september: Internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet
21 september: Internationella fredsdagen
Sista veckan i september: Internationella sjöfartsdagen

Oktober
1 oktober: Internationella dagen för äldre
2 oktober: Internationella dagen för icke-våld
5 oktober: Internationella lärardagen
8 oktober (första måndagen): Världsmiljödagen
8 oktober (andra onsdagen): Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer
9 oktober: Internationella postdagen
10 oktober: Världsdagen för mental hälsa
15 oktober: Internationella dagen för kvinnor från landsbygden
16 oktober: Internationella matdagen
17 oktober: Internationella dagen för utrotning av fattigdom
24 oktober: Informationsdagen om världens utveckling
24 oktober: FN-dagen

November
6 november: Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter
14 november: Internationella diabetesdagen
16 november: Internationella dagen för tolerans
16 november (tredje söndagen): Internationella minnesdagen för trafikoffer
20 november: Afrikas industrialiseringsdag
20 november: Barnens dag
21 november: Internationella tv-dagen
25 november: Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor
29 november: Internationella dagen för solidaritet med det palestinska folket

December
2 december: Internationella dagen för avskaffandet av slaveriet
3 december: Internationella dagen för personer med funktionshinder
5 december: Internationella dagen för frivilligas arbete för ekonomiska och sociala framsteg
7 december: Internationella civila luftfartsorganisationens dag
9 december: Internationella anti-korruptionsdagen
10 december: Mänskliga rättigheters dag
11 december: Internationella bergens dag
18 december: Internationella migrationsdagen
19 december: Förenta nationernas dag för South-South Cooperation (samarbete mellan utvecklingsländer beträffande teknologi, resurser och kunskap)
20 december: Internationella mänskliga solidaritetens dag

LADDA NER »