”Ju mer frihet vi har, desto större ansvar har vi gentemot andra liksom mot oss själva.”

– Oscar Arias Sánchez

Förkämpar för mänskliga rättigheter
Oscar Arias Sánchez (f. 1940)

Oscar Arias Sánchez vann respekt från ledare och humanitetsförkämpar överallt när han åstadkom fred i Centralamerika. Han föddes 1940 och studerade i Förenta staterna varefter han tog en juridisk examen i Costa Rica.

När Arias Sánchez valdes till president i Costa Rica 1986 lät han omedelbart världen veta att han hade för avsikt att återställa freden i Centralamerika genom att lösgöra området från det kalla kriget mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. I en serie möten med presidenterna för Guatemala, El Salvador, Honduras och Nicaragua utövade Arias Sánchez påtryckningar för att få ett slut på oroligheterna och sätta stopp för utomstående influenser i Centralamerika. Till slut godkändes hans fredsplan som uppmanade varje land att begränsa storleken på sin krigsmakt, garantera pressfrihet och hålla öppna och fria val. Planen var framgångsrik och när överenskommelsen skrevs under upphörde stridigheterna i regionen.

President Oscar Arias Sánchez fick 1987 Nobels fredspris för att han gett fred till regionen och använde prissumman till att upprätta en stiftelse – Arias Foundation for Peace and Human Progress – Arias stiftelse för fred och framsteg för människan. Under sin tid som president gav han sig ofta ut bland folket utan följe eller annat uppseendeväckande för att lyssna på medborgarnas bekymmer.UUU När hans första period i ämbetet upphörde fortsatte han att vara en ”man av folket”, som främjade humanitär trygghet och utveckling på många fronter. År 2006 valdes han åter till president i Costa Rica och idag fortsätter han att kämpa för fred och mänskliga rättigheter.

LADDA NER »