Vi är alla födda fria och jämlika.

Mänsklig rättighet nr 1

Vi är alla födda fria och jämlika

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER