Mänsklig rättighet nr 1

Vi är alla födda fria och jämlika