Människorättsorganisationer
Kommissioner för mänskliga rättigheter

Kommissionen för mänskliga rättigheter, Europarådet

Kommissionen är en oberoende institution inom Europarådet med befogenhet att främja medvetenheten om och respekten för mänskliga rättigheter i fyrtiosju av Europarådets medlemsländer. Kommissionens arbete fokuserar således på att uppmuntra reformåtgärder för att åstadkomma påtaglig förbättring inom området för att främja och skydda mänskliga rättigheter. Då Kommissariens kontor inte är en rättslig institution och saknar dömande makt kan den inte agera på individuella klagomål, men Kommissionen kan dra slutsatser och ta mer omfattande initiativ grundat på tillförlitlig information om kränkningar av mänskliga rättigheter som individer har utsatts för. www.coe.int

Europeiska unionens ombudsman:

Den Europeiska unionens ombudsman undersöker klagomål om illa skött administration inom den Europeiska unionens institutioner och organ. Ombudsmannen är fullständigt oberoende och opartisk. www.ombudsman.europa.eu

 

European Commission Directorate for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities:

European Commission’s Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities arbetar för att skapa fler och bättre arbetstillfällen, ett öppet samhälle som inte utestänger människor och lika möjligheter för alla. www.ec.europa.eu/sociala

Afrikanska kommissionen om mänskliga och folkens rättigheter:

Denna kommission har officiellt fått tre huvuduppgifter: att skydda människors och folks rättigheter, att främja människors och folks rättigheter och att tolka den afrikanska stadgan om människors och folks rättigheter. www.achpr.orgAsiens kommission för mänskliga rättigheter:

Asiens kommission för mänskliga rättigheter arbetar bland annat med följande prioriteter: att skydda och främja de mänskliga rättigheterna genom att övervaka, utreda, förespråka och vidta solidaritetsåtgärder.

www.ahrchk.net

LADDA NER »