Mänsklig rättighet nr 8

Dina mänskliga rättigheter är skyddade av lagen