”Jag har troget hållit fast vid idealet för ett demokratiskt och fritt samhälle där alla personer lever tillsammans i harmoni och har lika möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas få leva för och uppnå. Men om det skulle visa sig nödvändigt, så är jag beredd att dö för detta ideal.”

– Nelson Mandela

Förkämpar för mänskliga rättigheter
Nelson Mandela (1918 –2013)

Nelson Mandela, som är en av vår tids mest välkända symboler för mänskliga rättigheter, är en man vars hängivna kamp för sitt folks rättigheter inspirerar människorättsförkämpar över hela världen. Nelson Mandela, som var son till en stamhövding, föddes i Transkei i Sydafrika, och utbildade sig på egen hand till en juridisk universitetsexamen. UUU Han gick 1944 med i den Afrikanska nationalkongressen (ANC – African National Congress) och arbetade aktivt för att det regerande nationalpartiets apartheidpolitik skulle avskaffas. När Nelson Mandela åtalades för sina handlingar tillkännagav han: ”Jag har kämpat mot vitt styre, och jag har kämpat mot svart styre. Jag har troget hållit fast vid idealet för ett demokratiskt och fritt samhälle där alla personer lever tillsammans i harmoni och har lika möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att få leva för och uppnå. Men om det skulle visa sig nödvändigt, så är jag beredd att dö för detta ideal.”

Nelson Mandela dömdes till livstids fängelse, men vägrade att kompromissa med sin politiska ståndpunkt för att bli frigiven, och blev en mäktig symbol för den växande rörelsen mot apartheid. När han till slut frigavs i februari 1990 intensifierade han kampen mot förtrycket för att uppnå de mål han och andra hade föresatt sig att uppnå nästan fyrtio år tidigare. Nelson Mandela installerades i maj 1994 som Sydafrikas första svarta president, en befattning han innehade till 1999. Han ledde övergången från minoritetsstyre och apartheid och vann internationell respekt för att han förespråkat försoning nationellt såväl som internationellt. En internationell hyllning till hans liv där man uttryckte förnyat engagemang för hans mål om frihet och jämlikhet ägde rum på hans nittioårsdag.

”Om man talar till en människa på ett språk hon förstår, når man hennes huvud. Om man talar till henne på hennes språk, når man hennes hjärta.” – Nelson Mandela

LADDA NER »