Mänsklig rättighet nr 9

Inget orättvist frihetsberövande