”När jag förtvivlar drar jag mig alltid till minnes att under historiens gång har sanningen och kärleken alltid vunnit. Det har funnits tyranner och mördare, och ett tag kan de verka oövervinnerliga, men de faller alltid till slut. Tänk på det – alltid.”

– Mahatma Gandhi

Förkämpar för mänskliga rättigheter
Mahatma Gandhi (1869 –1948)

Mohandas Karamchand Gandhi är känd världen över som en av det tjugonde århundradets största politiska och andliga ledare. Gandhi, som i Indien hyllas som nationens fader, var den förste som banade väg för och praktiserade Satyagraha – motstånd mot tyranni genom medborgarnas olydnad utan våld, i stor skala. När Ghandi ledde landsomfattande kampanjer för att motverka fattigdom, utöka kvinnors rättigheter, skapa religiös och etnisk harmoni samt undanröja kastsystemets orättvisor använde han sig suveränt av principerna för passivt motstånd genom olydnad, för att befria Indien från det utländska herraväldet. Han fängslades ofta för sina handlingar, ibland i flera år, men uppnådde sitt mål 1947 när Indien blev självständigt från Storbritannien. På grund av hans andliga storhet talar man om honom som Mahatma, vilket betyder ”stor ande”. Medborgarrättsledare världen över – från Martin Luther King till Nelson Mandela – har gett Gandhi äran av att vara en källa till inspiration i deras kamp för lika rättigheter för sitt folk.

LADDA NER »