Rätten att äga

Mänsklig rättighet nr 17

Rätten att äga

1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER