Rätten till privatliv

Mänsklig rättighet nr 12

Rätten till privatliv

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

SKRIV PÅ NAMNINSAMLINGEN
LADDA NER